Toelating en aanmelden

Op deze pagina lees je informatie over de toelatingseisen voor de Bachelor Biologie en de wijze waarop je je kunt aanmelden voor de studie.

Je bent toelaatbaar voor de Bachelor Biologie met de volgende VWO-profielen:

Voldoe je niet aan bovenstaande toelatingseisen, lees dan hieronder welke mogelijkheden er zijn om toch toegelaten te worden tot de opleiding Biologie.

Ik heb geen eindexamen natuurkunde gedaan

Als Natuur en Gezondheid hebt gedaan zonder natuurkunde, kan je deze achterstand inhalen door een snelcursus natuurkunde te doen, bijvoorbeeld bij het Boswell-Bèta Instituut in Utrecht. Als je op deze manier een natuurkundediploma hebt gehaald, ben je ook toelaatbaar tot de bachelor Biologie.

Ik heb een andere vooropleiding gedaan

Als je een afwijkend vakkenpakket, buitenlands diploma of één of meer jaren hbo hebt, geldt dat je wordt toegelaten wanneer je kennis van scheikunde, wiskunde, natuurkunde en biologie op het niveau van VWO-6 profiel N&G is. Daarnaast is het noodzakelijk om te voldoen aan de taaleisen.

Om je kennis van de genoemde vakken op het juiste niveau te krijgen kun je bijvoorbeeld cursussen volgen en toelatingsexamens afleggen aan het Boswell-Bèta Instituut in Utrecht.

Meer informatie en aanmelden

Voor meer algemene informatie over de toelatingseisen, klik hier of neem contact op met de toelatingscommissie via ssc@wur.nl. Wil je je aanmelden voor de bachelor? Klik dan hier.

Terug naar BSc Biologie