Vergelijk Biotechnologie met andere opleidingen

De BSc Biotechnologie aan Wageningen University & Research was de allereerste opleiding in zijn soort in Nederland. Er is tot op heden geen andere universiteit in Nederland waar je biotechnologie kunt studeren.

Vergelijk met andere opleidingen in Wageningen

BSc Moleculaire Levenswetenschappen

Ook wordt wel de vergelijking gemaakt met opleidingen in Moleculaire Levenswetenschappen. Deze studies zijn op alle locaties meer chemisch en fundamenteler dan de BSc Biotechnologie in Wageningen.

Verlijke met opleidingen bij andere instellingen

Beroepsopleiding Biotechnologie

Wel zijn er twee HBO instellingen (Van Hall Larenstein en Inholland) die een professional Bachelor in Biotechnologie aanbieden. Net als bij andere HBO opleidingen zijn de HBO biotechnologie opleidingen beroepsopleidingen. Deze zijn heel geschikt als je graag analist op een biotechnologisch laboratorium wilt worden. Biotechnologie op de universiteit is een academische opleiding die een vrij brede scala aan beroepsmogelijkheden opent die zijn gericht op onderzoek, procestechnologie en / of management.

Verwante opleidingen

Op WO niveau zijn er drie verwante opleidingen, Scheikundige Technologie, Life Sciences and Technology en Moleculaire Levenswetenschappen. De volgende vergelijking tussen de BSc opleidingen in Nederland geven je een algemeen overzicht van de overeenkomsten en verschillen. Het is onmogelijk om alle details aan bod te laten komen. Ga daarom voor een echt goede vergelijking ook naar open dagen of meeloopdagen en kijk op de websites van deze opleidingen.

Scheikundige Technologie

De Bachelor Scheikundige Technologie heeft raakvlakken met de Wageningse BSc opleiding Biotechnologie. Deze bachelor kun je volgen aan de Universiteit Twente, Rijksuniversiteit Groningen, TU Delft en TU Eindhoven. Tijdens een opleiding in scheikundige dan wel chemische technologie, leer je over industriële toepassingen van chemische processen. De focus binnen de opleiding Biotechnologie van Wageningen ligt op het gebruik van biologische processen in technische en industriële toepassingen. De focus is bij de opleiding Biotechnologie dus duidelijk anders dan bij chemische of scheikundige technologie.

Life Sciences en Technologie

Ook de Bachelor Life Sciences and Technology heeft raakvlakken met Biotechnologie. Deze opleiding kun je doen aan de Rijksuniversiteit Groningen en TU Delft/Leiden. In Groningen ligt de nadruk op de biologische kant, hier maken studenten geen kennis met procestechnologie of industriële processen. Bij de gezamenlijke opleiding van Delft en Leiden moet je voor kennis over procestechnologie naar Delft en voor de biologische kant naar Leiden. Dit laat duidelijk een groot verschil tussen biotechnologie en life science en technologie zien: biotechnologie is veel meer gefocust op integratie/interactie van biologische en procestechnologische ontwikkelingen.