Aansluitende masters - BSc Bos- en Natuurbeheer

Na je Bachelor Bos- en natuurbeheer vervolg je (normaal gesproken) je studie met een tweejarige masteropleiding. Met je Bachelor Bos- en natuurbeheer heb je toegang tot zes Wageningse Master of Science opleidingen.

Aansluitende masters

Met het BSc diploma Bos- en Natuurbeheer word je onvoorwaardelijk toegelaten tot de volgende MSc opleidingen van Wageningen University & Research:

Een andere master binnen Wageningen

Daarnaast zijn er nog verschillende MSc opleidingen in Wageningen waar BSc studenten Bos- en Natuurbeheer naar doorstromen. Voor deze opleidingen word je echter niet onvoorwaardelijk toegelaten! Je zult dan vakken moeten bijspijkeren, in overleg met de studieadviseur van dat studieprogramma. Vaak kun je daar al aan beginnen in je BSc-programma, door bij de vrije keuzevakken je alvast voor te bereiden voor je toekomstige MSc opleiding.

Doorstuderen buiten Wageningen

Na je BSc Bos- en natuurbeheer zijn er ook andere mogelijkheden. Je kunt ook twee MSc opleidingen binnen en buiten Wageningen combineren. Je haalt dan twee MSc titels.

Buiten Wageningen University & Research

Buiten Wageningen University & Research zijn er natuurlijk ook veel mogelijkheden. Wil je naar een ander MSc programma, dan zul je zelf moeten gaan kijken naar de vereisten van dat programma. Je kunt proberen je vrije keuze van je BSc-programma zo in te vullen, dat je aan de vereisten van je gewenste MSc programma voldoet. Je kunt dit bespreken met de studieadviseur.

Buitenland

Er zijn ook veel studenten die hun MSc opleiding aan Wageningen Universiteit doen, maar een deel van hun vakken, stage of eindproject (thesis) aan een andere universiteit in het buitenland doen. Er zijn allerlei mogelijkheden om in het buitenland te studeren, met name binnen het Europese Erasmus programma.

Combineren van MSc-opleidingen

Er zijn een aantal mogelijkheden om studieprogramma's te combineren. Soms kiezen studenten zelf een tweede programma, binnen of buiten Wageningen. De studenten halen dan een zogenaamd 'Double Degree' en krijgen twee diploma's.

Er zijn ook een aantal mogelijkheden waarop die programma's speciaal op elkaar zijn afgestemd. Ook dan behaal je twee diploma's. Bekendste hiervan is de MSc European Forestry. Tezamen met de studieadviseur van de MSc Forest and Nature Conservation maak je een programma voor beide opleidingen.