Derde jaar van de bachelor Bos- en Natuurbeheer

Op deze pagina vind je een overzicht van de vakken in het derde jaar van de bachelor Bos- en Natuurbeheer.

Wetenschap en kennis in beleid en beheer van natuur en omgeving

Natuurbeleid (governance), bosbouw, natuurbehoud en beheer van natuurlijke hulpbronnen zijn praktijken waarin wetenschappelijke kennis en expertise een belangrijke rol spelen. Echter, deze ' gebieden' worden ook gekenmerkt door concurrerende waarden en perspectieven, belangen en claims. Wetenschappelijke kennis is niet de enige factor van invloed. Dit vak bereidt je voor over hoe om te gaan met deze kwesties. Verschillende theorieën en concepten op basis van relevante zaken in zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden en op lokaal en mondiaal niveau zullen aan bod komen. Gastdocenten zullen hun ervaringen delen over hun rol als wetenschapper in de hedendaagse maatschappij.

Veldpracticum Bos- en natuurbeheer III

Tijdens dit practicum ligt de nadruk op hoe men op een regionale schaal met de natuur kan omgaan. Met behulp van de Strategic Environmental Assessment methode ga je kijken naar de meest geschikte beleidsopties voor een natuurgebied. Op locatie vergelijk je de Tsjechische en Duitse benadering in een grensoverschrijdend natuurgebied.

Scriptie Bos- en natuurbeheer

Je scriptie bestaat uit een eigen literatuuronderzoek of (klein) onderzoek over een onderwerp op het gebied van bos-en natuurbeheer.