Specialisatie Ecologie en Beheer

Bij de specialisatie Ecologie en Beheer ga je dieper in op het functioneren van bossen, natuurgebieden, planten en dieren.

Werking van de natuur

Je krijgt meer inzicht in de componenten van bos- en natuurgebieden en van de beïnvloeding en relaties tussen al deze componenten. Denk bijvoorbeeld aan de effecten van bodemdegradatie op de samenstelling van vegetatie, waardoor ook de dierenpopulatie onder druk kan komen te staan.

Je kijkt dus naar de werking van de natuur en de veranderingen die er plaats vinden, die door natuurlijke oorzaak zijn ontstaan of door invloed van de mens.

Een aantal kernonderwerpen die aan bod komen in deze specialisatie:

 • Bosecologie en bosbeheer
 • Biologie van de plant
 • Dierbiologie en wildlife management
 • Relaties planten, bomen, dieren, bodem en water
 • Analyse van het ecologische systeem
 • Interactie tussen dieren en vegetatie

Verplichte vakken

In onderstaande overzicht staan de vakken die je verplicht moet volgen als je de specialisatie 'Ecologie en Beheer' kiest. In je 2e jaar begin je met de specialisatie. Totaal bestaat het specialisatie specifieke deel uit 30 credits (ECTS), dus een half jaar.

 • Habitat Analysis for Ecologists
 • Basic Principles of Vertebrate Zoology
 • Applied Animal Ecology
 • Biology of Plants
 • Climate Change Ecology