Aansluitende masters - BSc Economie en Beleid

Elke Master of Science (MSc) opleiding van Wageningen University & Research duurt twee jaar en omvat 120 studiepunten. De voertaal is Engels. Je kunt een eigen kleur geven aan je MSc door middel van de vakken die je kiest, en die toegespitst zijn op jouw individuele afstudeerwensen. Daarnaast train je een aantal vaardigheden die in je latere werksituatie worden gevraagd. Dat doe je onder andere tijdens je stage in binnen- of buitenland. Aan jou de keuze.

Aansluitende masters

Na de bachelor Economie en Beleid heb je onvoorwaardelijk toegang tot de volgende Wageningse Master of Science opleidingen.

MSc Economics of Sustainability

Deze master bestudeert de omgeving van de voedselketen vanuit een economisch perspectief. Binnen deze master zijn milieueconomie, agrarische economie en plattelandsbeleid, ontwikkelingseconomie en urbane economie richtingen waarin je kunt afstuderen. Voorbeelden van milieu-economische vraagstukken zijn: het broeikaseffect, recycling en de bijdrage van de landbouwsector aan de verzuring. Ontwikkelingseconomen bestuderen vraagstukken op het niveau van de primaire producent, de sector en het internationale niveau. Voorbeelden daarvan zijn: de internationale handel in agrarische producten, het wereldvoedselvraagstuk, erosie, regionale en rurale ontwikkeling.

MSc Governance of Sustainability Transformations

Voor studenten die zich willen richten op beleid met betrekking tot de groene ruimte en de voedselketen is dit het te kiezen programma. Je kunt afstuderen in de richtingen openbaar bestuur, milieubeleid en recht. Centraal in de opleiding staat de ontwikkeling naar grotere duurzaamheid.

MSc International Development Studies

Binnen deze MSc kun je instromen binnen de specialisatie Ontwikkelingseconomie. De centrale thema’s van deze specialisatie zijn de rol van landbouw in rurale en nationale ontwikkeling, de problematiek van voedselvoorziening en voedselzekerheid, ruimtelijke economische vraagstukken (zoals de inrichting van de groene ruimte), het duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen en inkomensverdeling en armoede op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Deze thema’s worden bestudeerd vanuit micro-economisch perspectief ten einde inzicht te krijgen in het gedrag van individuen en het functioneren van instituties en vanuit macro-economische perspectieven om inzicht te krijgen in ontwikkelingsprocessen op regionaal en nationaal niveau.

MSc Biobased Sciences

Deze opleiding is bedoeld voor studenten met interesse in de transitie naar een biobased en circulaire economie. Je werkt samen met studenten met biologische, chemische en technische achtergronden aan complexe vraagstukken over deze transitie. Je bouwt kennis op binnen je eigen specialisatie (Biobased and Circular Economy) en leert ook op een interdisciplinaire te denken. Dit gaat verder dan elkaars achtergrond respecteren, je gaat samen nieuwe kennis ontwikkelen en helpt zo mee te bouwen aan een duurzamere samenleving.​

Andere masters binnen Wageningen

Afhankelijk van je vakkenpakket zijn er nog meer Wageningse masters interessant voor jou. Ook masters bij andere universiteiten zijn mogelijk.