Studieprogramma - BSc Economie en Beleid

Je wordt opgeleid tot toegepast economisch expert. Door het brede karakter van deze opleiding kun je communiceren met wetenschappers en beleidsmakers uit zeer verschillende disciplines. Hierdoor zijn Wageningse economen vaak bruggenbouwers die partijen bij elkaar brengen om samen oplossingen te zoeken. Bijvoorbeeld voor het wereldvoedselvraagstuk of de opwarming van de aarde.

Jaar 1

Het eerste jaar is inleidend en oriënterend. Je begint met basisvakken economie en krijgt ook inleidende vakken over bestuurskunde, milieu-economie en milieubeleid. Als basisvakken heb je bovendien wiskunde, statistiek en in het vak inleiding onderzoeksmethodologie leer je hoe je een wetenschappelijk onderzoek uitvoert. Je kennis ga je toepassen in het vak analyse van een probleemveld, waarin je met medestudenten een onderzoek uitvoert.

Jaar 2

Het tweede jaar van de opleiding Economie en Beleid bestaat net als het eerste jaar uit 10 vakken. Je breidt je basiskennis uit met vakken als Micro- en Macro-economie, EU beleid en Ontwikkelingseconomie en volgt het vak econometrie. Vanaf het tweede jaar worden de vakken voornamelijk in het Engels gegeven. Ook begin je met het specialiseren van je studiepakket door een paar vakken te kiezen. Je legt hiermee de focus van je studie op een van de aandachtsvelden waarin je later waarschijnlijk ook je scriptie zult schrijven.

Jaar 3

In het derde jaar leer je economische onderzoeksmethoden en theorieën toepassen op een van de vier aandachtsvelden en schrijf je een bachelorscriptie. Je kunt je economische basis (en/of je aandachtsveld) een commerciële draai geven door vakken als Marketing, Bedrijfskunde of Management in je programma op te nemen. Er is een half jaar vrije keuze ruimte ingeroosterd en deze kan je gebruiken om vakken te volgen aan een universiteit in het buitenland.

Thema's

Deze studie biedt je, naast een volwaardige economische opleiding, beleidsmatige kennis aan uit de kerngebieden energie & milieu, ruimte, voedsel en natuur. In de video hieronder beantwoorden drie studenten vragen over hun opleiding. De antwoorden van de BEB student geven een mooi beeld van de inhoud van het programma.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Onderwijsvormen

Periodes

Het studiejaar in Wageningen is opgedeeld in 6 periodes. Periodes 1, 2, 5 en 6 duren acht weken. Meestal volg je één vak in de ochtend en één vak in de middag voor een periode van 6 weken. Hierna is er één week studieweek en daarna is er in de achtste week een tentamenweek. In de periodes 3 en 4 volg je meestal één vak van vier weken.

Werkvormen

Het onderwijs bestaat uit hoorcolleges, practica en onderwijs in kleine werkgroepen.

Hoorcollege

Tijdens een hoorcollege volg je met een collegezaal vol medestudenten de uitleg van een docent. De docent vertelt over de leerstof, leidt je door de moeilijke delen van het boek, geeft voorbeelden en stof tot nadenken.

Practica

Zoals het woord al zegt, ben je bij practica 'praktisch' bezig in bijvoorbeeld het laboratorium. Tijdens practica voer je alleen of in groepjes experimenten uit.

Groepswerk

Tijdens groepswerk werk je met een kleine groep medestudenten onder begeleiding van een docent aan een probleem of casus.

Engelstalig

In het eerste studiejaar zijn alle colleges in het Nederlands, maar lees je ook al een deel van de lesstof in het Engels. In het tweede jaar zijn er zowel colleges in het Engels als in het Nederlands en in het derde jaar zijn alle colleges in het Engels.