Vergelijk Economie en Beleid met andere opleidingen

Leer meer over de verschillen tussen de bachelor Economie en Beleid en andere opleidingen in Wageningen en vergelijkbare opleidingen in Nederland.

Vergelijk met andere opleidingen in Wageningen

BSc Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen

Verdiep je in de wereld van producenten en consumenten. Of het nu gaat om een zak chips of een Ipad, er komen strategische en tactische beslissingen kijken bij succesvolle innovaties. Wat wil de consument? In deze studie neem je de uitdaging aan om beide groepen bij elkaar te brengen in het traject van businessplan tot eindproduct.

BSc Gezondheid en Maatschappij

Zet je in voor een gezonde maatschappij vanuit een sociaalwetenschappelijke invalshoek. Je leert dat gezondheid van mensen veel te maken heeft met hun leefstijl en leefomgeving.

BSc Internationale Ontwikkelingsstudies

Werk aan actuele ontwikkelingsvraagstukken zoals armoedebestrijding, vluchtelingenstromen en voedselzekerheid. Je houdt je bezig met veranderingen in levensomstandigheden van mensen in ontwikkelingslanden en Europa.

BSc Communicatie en Life Sciences

Sla een brug tussen wetenschap en samenleving en begeleid onderhandelingen over ruimtegebruik, natuur, milieu, water en gezondheid. Je leert over effectieve communicatiestrategieën, media en voorwaarden om effectieve boodschappen te ontwikkelen.

Vergelijk met opleidingen bij andere instellingen

Vergelijk met algemene economie

Algemene economie kun je studeren aan bijna elke universiteit van Nederland. Dat geldt ook voor Beleidswetenschappen of Bestuurskunde. Het specifieke aandachtsgebied van elke universiteit verschilt. Wageningen heeft een toegepaste benadering. We profiteren van en werken samen met de life science kennis van onze collega’s.

De combinatie tussen een volwaardige maar toegepaste economieopleiding, gecombineerd met beleids- en natuurwetenschappelijke kennis, is uniek in Nederland. Andere economische studies zijn meestal veel minder toegepast dan de BSc Economie en Beleid in Wageningen. Daarbij biedt de BSc Economie en Beleid wel micro- en macro economie aan maar geen bedrijfseconomische vakken. Bij verwante economische opleidingen krijg je minder beleids- en bestuurskundige vakken.

BSc Future Planet

De BSc Future Planet gaat in op natuurwetenschappen en maatschappijwetenschappen. Aspecten op het gebied van mens, aarde, natuur, economie en management kun je combineren en integreren in je studie. Het economiedeel van de opleiding komt pas later aan bod, hiervoor kun je kiezen in een specialisatie. De BSc Economie en Beleid in Wageningen is geen natuurwetenschappelijk opleiding. Maar in een minor kun je wel kiezen voor natuurwetenschappelijke vakken.

BSc Aarde en Economie

Tijdens de BSc Aarde en Economie leer je integraal denken als aardwetenschapper en econoom. Je leert werken met de nieuwste technieken op het gebied van geografische informatiesystemen (GIS) en je gaat het eerste jaar al het veld in. Je hebt hier echter minder economie en geen bestuurskunde, wat de BSc Economie en Beleid in Wageningen wel aanbiedt. Bij deze laatste opleiding heb je echter geen praktijkles over de aarde of veldwerk. Hiervoor kun je wel kiezen tijdens je minor van een half jaar tijdens je derde studiejaar.

BSc Milieu- en Maatschappijwetenschappen

Bij de BSc Milieu-maatschappijwetenschappen ligt de nadruk op de bestuurskundige, juridische, geografische, sociale en economische aspecten. Het is een brede opleiding waarin duurzaamheid een grote rol speelt. Deze studie is veel minder economisch, maar meer juridisch en bestuurskundig dan de BSc Economie en Beleid in Wageningen. In Wageningen heb je echter meer thema’s waar je je in kunt specialiseren.