Vergelijk Internationale Ontwikkelingsstudies met andere opleidingen

De bacheloropleiding Internationale Ontwikkelingsstudies aan Wageningen University & Research richt zich op levensomstandigheden van mensen wereldwijd. Je bestudeert actuele ontwikkelingsvraagstukken zoals armoede, migratie, voedselzekerheid, milieuproblematiek en sociale ongelijkheid. Deze vraagstukken benader je vanuit verschillende invalshoeken: sociologie/antropologie, economie, communicatiestudies, en recht & bestuur.

Vergelijk met andere opleidingen in Wageningen

BSc Economie en Beleid

Combineer economische kennis met beleid en toegepaste natuurwetenschappen. Je richt je op uitdagende thema’s als energie, internationale handel, klimaatverandering en de groene ruimte.

BSc Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen

Verdiep je in de wereld van producenten en consumenten. Of het nu gaat om een zak chips of een Ipad, er komen strategische en tactische beslissingen kijken bij succesvolle innovaties. Wat wil de consument? In deze studie neem je de uitdaging aan om beide groepen bij elkaar te brengen in het traject van businessplan tot eindproduct.

BSc Gezondheid en Maatschappij

Zet je in voor een gezonde maatschappij vanuit een sociaalwetenschappelijke invalshoek. Je leert dat gezondheid van mensen veel te maken heeft met hun leefstijl en leefomgeving.

BSc Communicatie en Life Sciences

Sla een brug tussen wetenschap en samenleving en begeleid onderhandelingen over ruimtegebruik, natuur, milieu, water en gezondheid. Je leert over effectieve communicatiestrategieën, media en voorwaarden om effectieve boodschappen te ontwikkelen.

BSc Internationaal Land and Water Management

Je krijgt kennis van landbouw, ontwikkeling en bodem- en waterbeheer. Daarmee zorg je voor een efficiënt gebruik en eerlijkere verdeling van land en water, in internationale context. En dat is belangrijk, juist omdat onze natuurlijke hulpbronnen steeds schaarser worden.

BSc Tourism

Leer hoe toerisme bijdraagt aan economische ontwikkeling, het behoud van cultuur, natuur en milieu en speel een rol in de ontwikkeling en implementatie van duurzaam toerisme.

Vergelijk met opleidingen bij andere instellingen

Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie

Een opleiding die raakvlakken heeft met de bacheloropleiding Internationale Ontwikkelingsstudies in Wageningen is bijvoorbeeld de bacheloropleiding Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie aan diverse universiteiten. Deze opleidingen zijn vooral opgezet rondom de disciplines Antropologie en Ontwikkelingssociologie.

International Development Studies

Ook zijn er raakvlakken met de minor International Development Studies aan de Universiteit van Amsterdam. Dit is geen volledige bacheloropleiding, maar een minor (een combinatie van vakken) van een half jaar, die je kunt combineren met onder andere een bachelor Sociale Geografie of Politicologie.