Studieprogramma - BSc Marine Sciences

De opleiding Marine Sciences is een driejarige Engelstalige bacheloropleiding van 180 ECTS credits (60 credits per jaar). Het ‘European Credit Transfer System’ (ECTS) is een internationaal systeem en elke credit staat voor ongeveer 28 studiebelastingsuren. Het academisch jaar van Wageningen University & Research is in zes onderwijsperioden verdeeld. Meestal worden de eerste zes weken van iedere periode aan lessen en practica besteed; de zevende week is voor zelfstudie, zodat je je kunt voorbereiden op de examens in de achtste week. Studenten volgen twee vakken per onderwijsperiode.

De structuur en inhoud van de bachelor Marine Sciences is als volgt:

Jaar 1

Het eerste jaar richt zich op het begrijpen en analyseren van mariene systemen wereldwijd. Je krijgt vakken over (mariene) ecologie, politiek en bestuur, mondiale watersystemen & klimaatverandering en zeeleven, maar je leert ook de basis van het doen van interdisciplinair onderzoek. Samen met medestudenten voer je een veldproject in de Nederlandse Waddenzee en Noordzee uit, zodat je de kennis van de eerstejaarsvakken integreert. Je gaat ook op studiereis naar Frankrijk.

Jaar 2

Het tweede jaar richt zich op oplossingen voor complexe mariene problemen en uitdagingen. Je krijgt vakken over mariene voedselsystemen, mariene economie en recht, mondiale verbindingen, stromingen en cycli, geo-informatiewetenschap en datawetenschap. Het jaar eindigt met een integraal project over de evaluatie en het ontwerp van nature-based solutions (oplossingen ge├»nspireerd op en geholpen door de natuur) voor Bangladesh, Kenya, Vietnam en Cura├žao. Je werkt samen met echte stakeholders.

Jaar 3

Het derde jaar begin met een vrije keuzes semester, waarin je een minor kunt kiezen, aan een internationale uitwisseling kunt meedoen, of je eigen selectie van keuzevakken kunt volgen. Je krijgt vakken over modelleren en aquacultuur en visserij. Het laatste deel van het derde jaar richt zich op het samenbrengen van alles wat je tot dan toe geleerd hebt in een derde integraal project. Tijdens dit project leer je de effecten van nature-based solutions kwantitatief te beoordelen en voer je individueel een afstudeeronderzoek uit.