Studieprogramma - BSc Marine Sciences

De opleiding Marine Sciences is een driejarige Engelstalige bacheloropleiding van 180 ECTS credits (60 credits per jaar). Het ‘European Credit Transfer System’ (ECTS) is een internationaal systeem en elke credit staat voor ongeveer 28 studiebelastingsuren.

De bachelor Marine Sciences duurt drie jaar. Het is een Engelstalige opleiding. Je volgt een vast pakket aan vakken, maar in je derde jaar heb je ook een half jaar vrije keuzeruimte. Je studeert per week gemiddeld 40 uur (thuis en op de campus) en dat doe je 42 weken per jaar.

Het academisch jaar van Wageningen University & Research is in zes onderwijsperioden verdeeld. Meestal worden de eerste zes weken van iedere periode aan lessen en practica besteed; de zevende week is voor zelfstudie, zodat je je kunt voorbereiden op de examens in de achtste week. Studenten volgen twee of drie vakken per onderwijsperiode.

Hieronder lees je meer over de structuur en inhoud van de bachelor Marine Sciences. Kijk voor nog meer details in het online studiehandboek.

Jaar 1

Het eerste jaar leer je maritieme systemen wereldwijd begrijpen en analyseren. Je krijgt vakken over (mariene) ecologie, politiek en bestuur, mondiale watersystemen & klimaatverandering en zeeleven, maar je leert ook hoe je onderzoek doet waarin je verschillende vakgebieden combineert (interdisciplinair onderzoek). Samen met medestudenten voer je een veldproject in de Nederlandse Waddenzee en Noordzee uit, zodat je de kennis van de eerstejaarsvakken combineert en toepast in de praktijk.

BMS jaar 1 schema

Jaar 2

Het tweede jaar richt zich op oplossingen voor complexe mariene problemen en uitdagingen. Je krijgt vakken over mariene voedselsystemen, mariene economie en recht, mondiale verbindingen, stromingen en cycli, geo-informatiewetenschap en datawetenschap.

Aan het eind van je eerste jaar kan je al echt impact maken met de kennis die je hebt opgedaan. Je gaat werken aan een integraal project waarin je nature-based solutions gaat evalueren en ontwerpen. Nature-based solutions zijn oplossingen geïnspireerd op en geholpen door de natuur. Je werkt aan oplossingen voor problemen in Bangladesh, Kenia, Vietnam en Curaçao. Je werkt samen met echte bedrijven en organisaties.

BMS jaar 2 schema

Jaar 3

Het derde jaar begin met een vrije keuzes semester, waarin je een minor kunt kiezen, aan een internationale uitwisseling kunt meedoen, of je eigen selectie van keuzevakken kunt volgen. Daarna krijg je vakken over modelleren en aquacultuur en visserij. In het laatste deel van het derde jaar breng je alles wat je tot dan toe geleerd hebt samen in een derde integraal project. Tijdens dit project leer je de effecten van nature-based solutions te beoordelen en voer je individueel een afstudeeronderzoek (BSc thesis) uit.

BMS jaar 3 schema

Studiebegeleiding en bindend studieadvies

Wageningen University & Research kent een bindend studieadvies. Studenten moeten in hun eerste studiejaar tenminste 36 studiepunten halen om zich het volgende studiejaar weer in te mogen schrijven. In het eerste jaar besteden we extra tijd aan studiebegeleiding om de studenten op gang te helpen bij hun studie.

Gedurende het jaar nodigen de studieadviseurs de studenten op verschillende momenten uit voor een gesprek, afhankelijk van de studievoortgang. Ook biedt de universiteit studievaardighedencursussen aan die je kunnen helpen effectiever te studeren.