Meer over - BSc Moleculaire Levenswetenschappen

Je wilt met je kennis straks werken aan de grote wereldissues als het terugdringen van ziektes of de energieproblematiek. Of je wilt natuurlijk gewoon een mooie carrière in industrie of overheid. Dan heb je het profiel van een Moleculaire Levenswetenschapper: je combineert scheikunde, biologie en natuurkunde tot één nieuw en uitdagend vakgebied waardoor je verrassende nieuwe vondsten kunt doen!

Alle levensprocessen op aarde hebben een moleculaire basis en jij wilt begrijpen hoe ze werken. Je vindt biologie, scheikunde en natuurkunde leuke vakken, je bent er goed in en je bent van nature nieuwsgierig.

Moleculair niveau

Tijdens de opleiding Moleculaire Levenswetenschappen leer je hoe levensprocessen op moleculair niveau verlopen. Honderden verschillende enzymen zorgen ervoor dat alle benodigde reacties kunnen plaatsvinden en op geordende wijze verlopen.

Eigenlijk kun je levensprocessen pas goed begrijpen als je weet wat er tussen moleculen gebeurt. Waarom mengen water en olie niet, terwijl alcohol juist wel mengt met water? Je bestudeert de onderlinge wisselwerking tussen moleculen. Met die kennis ben je niet alleen in staat het gedrag te verklaren van schijnbaar eenvoudige moleculen als water en suiker, maar ook dat van heel ingewikkelde als DNA en eiwitten. Ook leer je hoe de reactiviteit van moleculen samenhangt met hun structuur. Als je dat weet dan kun jij misschien als eerste een effectief geneesmiddel voor AIDS maken. Eigenschappen van (bio)moleculen staan centraal in de opleiding: wat doen moleculen en vooral waarom? Met je chemische kennis kun je hierop antwoorden vinden. Scheikunde maakt daarom een belangrijk deel uit van de opleiding.

Kijken naar moleculen

Moleculaire Levenswetenschappen gaat ook over de wisselwerking tussen atomen, atoomkernen en elektronen in moleculen. Je maakt gebruik van technieken waarbij de moleculen worden blootgesteld aan straling van verschillende golflengte. De interactie van de moleculen met die straling geeft informatie over hun bouw. Een voorbeeld van zo'n techniek is kernspinresonantie, waarmee je niet alleen heel nauwkeurig de structuur van een ingewikkeld molecuul kunt bepalen, maar ook bewegingen en omzettingen kunt volgen. De technieken die je gebruikt zijn gebaseerd op natuurkundige principes. Je krijgt daarom ook natuurkundevakken in de opleiding.

Biologische toepassing

Microbiologie, moleculaire genetica en moleculaire biologie zijn de biologische componenten binnen Moleculaire Levenswetenschappen. Je bestudeert bijvoorbeeld de eigenschappen en levensprocessen van micro-organismen zoals bijzondere bacteriën die onder extreme condities kunnen leven. Bijvoorbeeld onder zeer hoge druk en bij temperaturen tot 110°C. Bij moleculaire biologie en moleculaire genetica staan moleculen als DNA en RNA centraal. Je bestudeert welke factoren bepalen of genen van een plant, dier of micro-organisme worden overgeschreven en vertaald in eiwitten. Naast scheikunde en natuurkunde krijg je tijdens je studie daarom ook (cel)biologie.

Integratie

Van de middelbare school ken je scheikunde, natuurkunde en biologie voornamelijk als aparte vakken. Maar die scheiding is kunstmatig en is al lang achterhaald. Alle drie houden ze zich bezig met de fundamenten van levensprocessen, namelijk moleculen. Scheikunde, natuurkunde en biologie staan niet los van elkaar, ze hebben elkaar juist nodig! De opleiding Moleculaire Levenswetenschappen brengt ze samen. Je leert een probleem op te lossen door dit vanuit verschillende wetenschapsgebieden te benaderen. Juist daar waar de drie wetenschappen elkaar raken, liggen interessante ontdekkingen te wachten. Dat willen we je laten zien tijdens je opleiding en dat dat ook gebeurt ook in je toekomstige werksituatie.

De combinatie van de vakgebieden van scheikunde, natuurkunde en biologie doen we bij Moleculaire Levenswetenschappen in Wageningen al bijna veertig jaar. Steeds passen we vakken en vakinhoud aan bij de wetenschappelijke ontwikkelingen. Voor de actuele situatie kun je kijken bij de opbouw van de opleiding.

Opbouw studie

Wat kun je met Moleculaire Levenswetenschappen?

Als afgestudeerd moleculair levenswetenschapper kun je gaan werken bij een universiteit of academisch ziekenhuis, in een bedrijf als Shell of Philips, of bij een instituut als RIVM of het Nederlands Kanker Instituut. Na je afstuderen hoef je niet lang stil te zitten: tachtig procent van de Wageningers heeft binnen drie maanden na afstuderen een baan te pakken.

Beroepen