Eerste jaar Moleculaire Levenswetenschappen

In het eerste jaar liggen de vakken die je gaat volgen vast. Tijdens deze vakken vergroot je je kennis op het gebied van scheikunde, natuurkunde en biologie. Ook krijg je wiskunde, omdat je dat vaak nodig hebt voor een goed begrip van andere vakgebieden. Gedurende het eerste jaar leg je de fundamenten van je studie en leer je steeds meer de verbanden tussen de verschillende vakgebieden te zien.

Je volgt meestal twee tot drie vakken per periode, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen ochtend- en middagvakken. Soms heb je een vak dat de hele dag duurt. Bekijk op deze pagina de vakken van het eerste jaar.

Vakken 1e jaar BML

Fysische Chemie 1

Omvang 3 studiepunten

Algemene Chemie 1 en Algemene Chemie 2 MLW zijn inleidende vakken op het gebied van algemene en fysische chemie.
Tijdens Algemene Chemie 1 krijg je college over onder andere entropie, Gibbs energie, kinetische gastheorie, Boltzmann-verdelingswet, evenwichten, zuur-base reacties en reactiekinetiek.

In Algemene Chemie 2 MLW komen onder andere redoxreacties, de wet van Nernst, beweging van (geladen) moleculen in vloeistoffen, atoombouw, spectroscopie en de structuur van moleculen aan bod.

Naast hoor- en werkcolleges bestaat een deel van deze vakken uit practica.
Tijdens deze practica pas je de theorie toe op experimenten, leer je omgaan met laboratoriumapparatuur en krijg je inzicht in de juistheid en nauwkeurigheid van analytische bepalingen.

Meer informatie in de online studiegids

Introductievak Moleculaire Levenswetenschappen

Omvang 3 studiepunten

Een studie is meer dan alleen het vergaren van vakkennis.
Algemene vaardigheden die je tijdens de rest van de studie nodig zult hebben, doe je tijdens dit vak op.

In het onderdeel informatievaardigheden wordt je alvast een beetje wegwijs gemaakt in zoekprogramma's voor wetenschappelijke literatuur.
Daarnaast krijg je ook les in presentatievaardigheden.
Voor het beroeps oriënterend gedeelte werk je in een groep aan diverse onderwerpen die te maken hebben met de studie en krijg je colleges over diverse studie gerelateerde vakgebieden.
En, uiteraard, word je op weg geholpen hoe je bijvoorbeeld aanmeldt voor vakken.
Bij dit vak heb je een mentor die je daarbij helpt.

Meer informatie in de online studiegids

Fysische Chemie 2 MLW

Omvang 3 studiepunten

Algemene Chemie 1 en Algemene Chemie 2 MLW zijn inleidende vakken op het gebied van algemene en fysische chemie.
Tijdens Algemene Chemie 1 krijg je college over onder andere entropie, Gibbs energie, kinetische gastheorie, Boltzmann-verdelingswet, evenwichten, zuur-base reacties en reactiekinetiek.

In Algemene Chemie 2 MLW komen onder andere redoxreacties, de wet van Nernst, beweging van (geladen) moleculen in vloeistoffen, atoombouw, spectroscopie en de structuur van moleculen aan bod.

Naast hoor- en werkcolleges bestaat een deel van deze vakken uit practica.
Tijdens deze practica pas je de theorie toe op experimenten, leer je omgaan met laboratoriumapparatuur en krijg je inzicht in de juistheid en nauwkeurigheid van analytische bepalingen.

Meer informatie in de online studiegids

Wiskunde 2

Omvang 3 studiepunten

Wiskunde 2 en Wiskunde 3 gaan over de wiskunde die je nodig hebt als je natuurlijke processen wilt modelleren, en over het interpreteren van de resultaten in de juiste context.

In Wiskunde 2 worden onder andere iteraties, differentiëren, integreren en eerste orde differentiaal vergelijkingen behandeld.
Onderwerpen die tijdens Wiskunde 3 aan bod komen zijn lineaire vergelijkingen, vectorrekening, matrices, en functies met meerdere variabelen.

Meer informatie in de online studiegids

Celbiologie

Omvang 6 studiepunten

Begrijpen van de eigenschappen van biomoleculen is een steeds terugkerend onderwerp binnen de studie Moleculaire Levenswetenschappen.
Biomoleculen vervullen allerlei functies vervullen in een cel.
In dit vak wordt besproken waar je in de cel verschillende biomoleculen kunt tegenkomen.
De biologie van de cel staat centraal in dit vak. Zo worden de structuur en functie van cellen, celorganellen en biomoleculen behandeld.

Ook komt de organisatie in de cel, cel differentiatie en communicatie tussen cellen aan bod. Hierdoor krijg je inzicht in hoe cellen samenwerken en gereguleerd worden in weefsels, organen en complete organismen.

Naast hoorcolleges over deze onderwerpen zijn er ICT-modules en werk je in kleine groepjes aan opdrachten. Verder doe practicum waarbij microscopie en diverse celbiologische analyses centraal staan.

Meer informatie in de online studiegids

Natuurkunde MLW

Omvang 3 studiepunten

Bij Moleculaire Levenswetenschappen passen we natuurkunde toe op moleculen.
Kwantummechanica is die toepassing van natuurkunde op moleculen, en een belangrijk aspect daarvan is het golfkarakter van deeltjes.
Natuurkunde MLW bouwt verder op de natuurkunde die je op de middelbare school hebt geleerd maar is ook de basis voor natuurkundige (vooral kwantummechanische) vervolgvakken die je tijdens studie krijgt.

Eerst worden onderwerpen behandeld als de wet van behoud van energie, impuls en krachtenleer.
Daarna wordt de aandacht verlegd naar onderwerpen die meer aansluiten op de natuurkunde op molecuulniveau.
Denk hierbij aan optica, elektromagnetisme en trillingen.
Deze basisstof wordt toegepast op enkele voor deze opleiding relevante problemen, zoals bewegingen van moleculen in tweedimensionale ruimtes.

Dit vak bestaat uit hoor- en werkcolleges en een computerpracticum.

Meer informatie in de online studiegids

Wiskunde 3

Omvang 3 studiepunten

Wiskunde 2 en Wiskunde 3 gaan over de wiskunde die je nodig hebt als je natuurlijke processen wilt modelleren, en over het interpreteren van de resultaten in de juiste context.
In Wiskunde 2 worden onder andere iteraties, differentiëren, integreren en eerste orde differentiaal vergelijkingen behandeld.
Onderwerpen die tijdens Wiskunde 3 aan bod komen zijn lineaire vergelijkingen, vectorrekening, matrices, en functies met meerdere variabelen.

Meer informatie in de online studiegids

Basis Statistiek

Omvang 3 studiepunten

Wetenschappelijk onderzoek begint vaak met doen van experimenten.
Het goed uitvoeren van de experimenten leer je tijdens de practica binnen onze studie.
Maar hoe weet je nu of de uitkomst van een experiment betrouwbaar is?
En als je een experiment herhaald hebt, geeft dit dan binnen een meetfout het zelfde resultaat?
Bevestigt een experiment je hypothese die vooraf had?

Die vragen kun je eigenlijk alleen goed beantwoorden als het statistisch goed is onderbouwd.
Hoe dat werkt, daar legt dit statistiek vak de basis voor.

De theorie leer je hoorcolleges en pas je toe tijdens werkcolleges en computerpractica.

Meer informatie in de online studiegids

Introductie Thermodynamica

Omvang 3 studiepunten

De naam van dit vak zegt precies waar het over gaat: een introductie in de abstracte maar ook wondere wereld van de thermodynamica.
Diverse thermodynamische onderwerpen worden behandeld, waaronder de eerste en tweede hoofdwet van de thermodynamica, energie, enthalpie, entropie, chemische potentialen en Gibbs vrije energie.

Je kennis over deze onderwerpen stelt je in staat te bepalen of een reactie kan verlopen (of juist niet), wat de maximum opbrengst zal zijn en hoe je door bijvoorbeeld de temperatuur of de druk te veranderen invloed uit kan oefenen op een proces.
In hoorcolleges wordt de theorie uitgelegd. De abstracte theorie leer je het beste door sommen te maken. In aparte werkcolleges ga je daarmee aan de slag.

Meer informatie in de online studiegids

Microbiologie en Biochemie

Omvang 6 studiepunten

Eencellige organismen (bijvoorbeeld bacteriën) zijn het onderwerp van dit vak.
In hoorcolleges worden verschillende aspecten van micro-organismen behandeld, zoals de genetica, ecologie en de algemene opbouw van een eencellig organisme.

De diversiteit van micro-organismen staat hierin centraal. Daarnaast worden de grondbeginselen van microbiële stofwisselingen behandeld (zoals de citroenzuurcyclus) en je leert hoe micro-organismen zich aangepast hebben aan extreme omstandigheden.

In de practica leer je de basis van het steriel opkweken en isoleren van diverse soorten micro-organismen.

Meer informatie in de online studiegids

Organische Chemie 1

Omvang 3 studiepunten

Na een korte terugblik op de middelbare school chemie wordt je kennis van de organische chemie (koolstofchemie) uitgebreid. In de vakken Organische Chemie 1 en Organische Chemie 2 wordt zo de basis gelegd voor meer organisch chemische vakken in je studie.

Organische Chemie 1 behandelt onderwerpen als de structuur en reactiviteit van moleculen, reactiemechanismen en stereochemie. De kennis die je hebt opgedaan in deel 1 wordt in deel 2 toegepast op de chemie van biomoleculen, zoals suikers, eiwitten, vetten en nucleïnezuren. Je leert in deel 2 nog scherper actieve groepen in moleculen herkennen om zo de reactiviteit van die moleculen beter te begrijpen.

Naast hoor- en werkcolleges bestaan deze vakken uit practica waarin diverse laboratoriumtechnieken behandeld worden. Voorbeelden hiervan zijn (stoom)destillatie, extracties en chromatografie.

Meer informatie in de online studiegids

Organische Chemie 2

Omvang 3 studiepunten

Na een korte terugblik op de middelbare school chemie wordt je kennis van de organische chemie (koolstofchemie) uitgebreid. In de vakken Organische Chemie 1 en Organische Chemie 2 wordt zo de basis gelegd voor meer organisch chemische vakken in je studie.

Organische Chemie 1 behandelt onderwerpen als de structuur en reactiviteit van moleculen, reactiemechanismen en stereochemie. De kennis die je hebt opgedaan in deel 1 wordt in deel 2 toegepast op de chemie van biomoleculen, zoals suikers, eiwitten, vetten en nucleïnezuren. Je leert in deel 2 nog scherper actieve groepen in moleculen herkennen om zo de reactiviteit van die moleculen beter te begrijpen. Naast hoor- en werkcolleges bestaan deze vakken uit practica waarin diverse laboratoriumtechnieken behandeld worden. Voorbeelden hiervan zijn (stoom)destillatie, extracties en chromatografie.

Meer informatie in de online studiegids

Practicum Biologische Chemie

Omvang 6 studiepunten

Het grootste deel van dit vak bestaat uit een practicum waarin je diverse basisvaardigheden en biochemische technieken leert. Daarnaast krijg je ondersteunende colleges waarin de theoretische achtergronden van deze technieken worden behandeld.

Het practicum is opgedeeld in een moleculair biologisch en een biochemisch deel. In het moleculair biologische deel leer je onder andere het isoleren van DNA, RNA en eiwitten uit de darmbacterie (E. coli) en de tomaat. Verder leer je kloneringstechnieken en moderne detectietechnieken die gebruik maken van PCR (een manier om een specifiek stukje DNA te vermeerderen).

In het biochemische gedeelte worden verschillende biochemische detectiemethodes behandeld, waaronder ELISA (detectie van stoffen met behulp van antilichamen) en fluorescentie (met behulp van 'lichtgevende' eiwitten).

Meer informatie in de online studiegids

Introductie Kwantummechanica

Omvang 5 studiepunten

Kwantummechanica is onmisbaar als je precies wilt weten hoe bindingen in een molecuul in elkaar zitten. Dat leer je nog niet tijdens dit vak, maar krijg je in het tweede jaar van je studie. Dit vak is bedoeld als inleiding in de kwantummechanica.

Het vak geeft je een wiskundige achtergrond, waarbij onder andere eenvoudige golffuncties (deze functies zijn nodig om later het gedrag van elektronen in moleculen goed te kunnen beschrijven), complexe getallen en waarschijnlijkheidsverdelingen worden behandeld.

Daarnaast wordt aandacht besteed aan een aantal typische kwantummechanische problemen zoals het golf-deeltje dualisme, het onzekerheid beginsel van Heisenberg. En je maakt kennis met de Schrödinger vergelijking, de basis van de moleculaire kwantummechanica!

Meer informatie in de online studiegids

Moleculaire Levenswetenschappen

Omvang 7 studiepunten

Je eerste jaar als student Moleculaire Levenswetenschappen sluit je af met dit vak. Kennis die je tot nu toe hebt opgedaan wordt in dit vak gecombineerd.

In een groep werk je aan een thema (metalen in bio-systemen of geneesmiddelen en drugs). Hierbij doe je experimenten op het gebied van organische chemie, fysische chemie en biochemie. Je analyseert meetgegevens en schrijft er een wetenschappelijk verslag over. Elk experiment is eigenlijk een klein onderzoek. Op deze manier laten we je alvast kennis maken met het doen van wetenschappelijk onderzoek.

Behalve vakinhoudelijk ben je ook bezig met de maatschappelijke implicaties van één van de thema's. Met medestudenten schrijf je hierover een essay en geef je een presentatie. Je bezoekt een onderzoeksinstituut of een bedrijf die actief zijn binnen de thema's.

Meer informatie in de online studiegids