Vergelijk Moleculaire Levenswetenschappen met andere opleidingen

De focus van de BSc Moleculaire Levenswetenschappen in Wageningen ligt op moleculen. Je houdt je bezig met biomoleculen, zoals eiwitten, DNA en suikers; zowel biomoleculen die van nature voorkomen als synthetische. Zo leer je hoe je een bijdrage kunt leveren aan belangrijke ontwikkelingen op het gebied van onder meer biomedisch onderzoek, nanotechnologie, voeding en milieu.

Vergelijk met andere opleidingen in Wageningen

BSc Biotechnologie

Biotechnologie houdt zich bezig met de productie van stoffen via een (micro-) biologische weg. Daarvoor is kennis over micro-organismen belangrijk. Maar net zo belangrijk is dat je weet welke condities je moet kiezen om productie van stoffen op grote schaal te kunnen uitvoeren. Dit soort procestechnologie zit niet in de BSc Moleculaire Levenswetenschappen.

Vergelijk met opleidingen bij andere instellingen

Scheikunde, Molecular Science and Technology en Biomedische Wetenschappen

Bij Scheikunde, Molecular Science and Technology en Scheikundige Technologie is het typisch biologisch gehalte duidelijk lager dan bij Moleculaire Levenswetenschappen. Zo krijg je bijvoorbeeld geen vakken over genetica.

Daarentegen zijn veel van de biomedisch-gerichte opleidingen beperkt tot enkel biomedisch onderzoek. Je krijgt dan veel minder vakken over scheikunde en natuurkunde. Ook wordt je vaak beperkt tot menselijke ziektes, terwijl je in Wageningen ook bijvoorbeeld onderzoek zou kunnen doen aan de malariamug zelf, of aan planten.

Tenslotte zijn veel opleidingen, zoals scheikundige technologie en biomedische technologie, erg gericht op toepassingen, terwijl Moleculaire Levenswetenschappen veel fundamenteler is.

Alternatieve energie

Je kunt in Wageningen ook fundamenteel onderzoek doen naar de efficiënte omgang van planten met zonlicht, hoe die fotosynthese in bladgroenkorrels nou precies werkt. Heb je dit proces ontrafeld, dan is de basis gelegd voor het bouwen van een organische zonnecel. De technische ontwikkeling van een zonnecel leer je bij Moleculaire Levenswetenschappen overigens niet.

Studies in Nederland met raakvlakken

Een aantal studies in Nederland heeft raakvlakken met de BSc Moleculaire Levenswetenschappen in Wageningen. In onderstaande tabel zie je welke universiteiten een vergelijkbare bachelor aanbieden met daarin een gradatie in het aanbod van natuurkundige en technische vakken of medische en biologische vakken. De tabel begint met de meest fysisch-technologische studie en eindigt met de meest biomedisch gerichte studie. De BSc Moleculaire Levenswetenschappen in Wageningen zit daar ongeveer middenin.

Moleculaire Levenswetenschappen in Wageningen

Meerdere opleidingen met dezelfde naam

In Nederland zijn er slechts twee officieel erkende BSc programma's Moleculaire Levenswetenschappen: in Nijmegen en Wageningen. Andere universiteiten bieden wel specialisaties aan onder deze naam. Zij zijn echter onderdeel van andere studieprogramma's.

  • Moleculaire Levenswetenschappen bij Rijksuniversiteit Groningen is een major (=specialisatie) binnen de BSc Life Science and Technology
  • Moleculaire Levenswetenschappen bij Universiteit van Utrecht is een interspecialisatie tussen  de BSc's  Biologie en Scheikunde.

Brede opleiding

Het grote verschil met de BSc Moleculaire Levenswetenschappen in Wageningen in vergelijking met bovenstaande opleidingen is dat deze opleiding breed is. Je stelt de keuze voor een ‘toekomst’ nog wat uit. Bovendien zijn veel van bovenstaande opleidingen medisch georiënteerd. Moleculaire Levenswetenschappen heeft ook een medische kant, namelijk de specialisatie Biomedisch Onderzoek, maar kent daarnaast nog vele andere specialisaties. Richtingen die je veel minder bij de andere medisch georiënteerde opleidingen (de onderste drie in de tabel) tegenkomt zijn: organische chemie, fysische chemie en biofysica.

Vrije keuze

Binnen de vrijekeuzeruimte in je derde jaar kun je in Wageningen vakken van de hele universiteit volgen, dus ook vakken op het gebied van bijvoorbeeld communicatie en management. Door die vrijekeuze ruimte heb je de mogelijkheid om een ‘eigen kleur’ aan je opleiding te geven. Elke afgestudeerde heeft dus een ander traject doorlopen.

Internationaal karakter

Tenslotte maakt het internationale karakter van Wageningen elke studie bijzonder. Je studeert samen met mensen over de hele wereld en je kunt stage lopen in het buitenland. En niet te vergeten het kleinschalige onderwijs. Ook dat maakt studeren in Wageningen uniek.