Vergelijk Plantenwetenschappen met andere opleidingen

De opleiding Plantenwetenschappen in Wageningen richt zich op het nuttig gebruik van planten door de mens. Planten zijn de basis van het leven. Ze voorzien ons van zuurstof, voedsel en hernieuwbare grondstoffen. In de wereld van vandaag moeten we een aantal brandende kwesties aanpakken, zoals de groei van de wereldbevolking, klimaatverandering, droogte en overstromingen, energievoorziening, honger, gezondheid en toenemende verstedelijking. De opleiding Plantenwetenschappen richt zich op het effectief gebruik van planten bij het vinden van slimme oplossingen voor deze thema’s.

Vergelijk met andere opleidingen in Wageningen

Met name de major Genen en gezondheid, een van de twee richtingen binnen de BSc Plantenwetenschappen aan Wageningen University & Research, heeft raakvlakken met bijvoorbeeld de studie Life Science & Technology in Delft en Leiden. En daarnaast ook met de studies Biotechnologie in Wageningen en Moleculaire Levenswetenschappen in bijvoorbeeld Nijmegen. Het grote verschil is dat deze laatste opleidingen uitgaan van de technologie en deze vervolgens toepassen in voornamelijk medische, farmaceutische of industriële contexten. Bij de BSc Plantenwetenschappen staat de toepassing op planten centraal en leer je vervolgens over de technologieën die daarvoor nodig zijn.

BSc Biologie

De BSc Plantenwetenschappen in Wageningen heeft ook raakvlakken met de opleiding Biologie aan diverse universiteiten. Als bioloog word je breed opgeleid: je krijgt ook vakken over dierbiologie en humane biologie. Je kunt je via de opleiding Biologie natuurlijk ook specialiseren in expertises als plantenbiologie en plantkunde. Maar de kenmerkende vraag bij Plantenwetenschappen: ‘wat kun je ermee?’ speelt bij Biologie veel minder. Onderzoek aan planten blijft bij Biologie fundamenteler: 'hoe werkt het, hoe zit het in elkaar?'

Vergelijk met opleidingen bij andere instellingen

Tuinbouw en Akkerbouw

De hbo-opleiding Tuinbouw en Akkerbouw (die in Delft, Den Bosch, Dronten en Leeuwarden wordt aangeboden) heeft ook raakvlakken met de BSc Plantenwetenschappen. Deze studie richt zich net als Plantenwetenschappen op het gebruik van planten door de mens, maar is meer gericht op praktische vaardigheden en het toepassen van bestaande kennis. Ook is er veel aandacht voor management en ondernemerschap in de sector van de plantenteelt. Waar bij Plantenwetenschappen genetica en moderne biotechnologie een belangrijke rol spelen, komt dat aspect bij Tuinbouw en Akkerbouw minder aan bod.