Meer over - BSc Voeding en Gezondheid

Je bent nieuwsgierig naar de impact van voeding op de gezondheid van mensen. En je hebt interesse in natuurwetenschappen, zonder meteen heel exact te willen kiezen. Vragen waar jij je in vastbijt zijn bijvoorbeeld: Hoe werkt het menselijk lichaam? Wat zit er in voeding? En hoe gaan die twee samen?

Iets voor jou?

Als voedingskundige wil je de gezondheid van mensen handhaven of verbeteren. Je vindt het interessant dat Wageningen regelmatig wereldnieuws is, zoals onlangs met het onderzoek waaruit bleek dat één paaseitje per dag je helpt om een gezonde bloeddruk te houden. Daar wil je alles van weten. Grote kans dat de opleiding Voeding en Gezondheid jou op het lijf is geschreven!

De mens staat centraal

In het vakgebied Voeding en Gezondheid staat de mens centraal. Alle aspecten van de voeding van de mens, van voedingsgewoonten tot het DNA niveau komen terug in de opleiding. Je kijkt naar hele groepen mensen, je verdiept je in het individu en kijkt op nog kleinere schaal naar effecten van voeding op de cel. Er zijn dan ook een groot aantal verschillende vakgebieden die in de opleiding aan bod komen. Hieronder tref je een aantal van deze verschillende vakgebieden aan.

Voedingsleer

Om gezond te blijven moet iedereen voldoende voedingsstoffen binnenkrijgen. Als voedingskundige moet je op de hoogte zijn van de samenstelling van levensmiddelen, maar ook van de rol die voedingsstoffen spelen in het menselijk lichaam. Door onderzoek op het gebied van voeding en gezondheid, bijvoorbeeld naar de voedingsbehoeften van mensen in verschillende levensfasen, veranderen voedingsadviezen van tijd tot tijd. Om te zorgen dat de bevolking op de hoogte is van de nieuwste inzichten over gezonde voeding, stimuleert de overheid het geven van voorlichting.

Sociale en culturele factoren

Ook al weet je wat gezonde voeding is, dan wil dat nog niet zeggen dat je gezond eet. Wat mensen eten wordt nou eenmaal niet alleen bepaald door wat gezond is, maar ook door sociale en culturele factoren. Je eet en drinkt natuurlijk niet alleen als je honger of dorst hebt. Je eet ook omdat het lekker of gezellig is. Voeding is in de meeste culturen belangrijk bij bepaalde feestelijke gebeurtenissen. De keuze en de hoeveelheid van je voedsel worden dan door sociale factoren bepaald. Maar of dat nou altijd gezond is...

Gezonder eten en drinken

Als voedingskundige zul je dus ook van deze sociale factoren op de hoogte moeten zijn en het gedrag van mensen proberen te veranderen in de richting van gezonder eten en drinken. Ook als er iets te vieren valt. Ook de prijs van voedingsmiddelen speelt een rol. Soms moet je gewoon meer over hebben voor gezonde voeding. Waarom doen mensen dat wel of niet en is gezonde voeding altijd duurdere voeding? Ook economische aspecten spelen een rol in jouw toekomstige werkveld. Maatschappijwetenschappelijke vakken zijn daarom een belangrijk onderdeel van je opleiding.

Epidemiologie

Het onderzoek naar het verband tussen voeding en gezondheid vindt plaats op allerlei niveaus. Epidemiologen onderzoeken bij groepen mensen of er een relatie is tussen bepaalde voedingsgewoonten of voedingsbestanddelen en het al dan niet optreden van ziekten. Voorbeelden van zulk onderzoek vind je regelmatig in de krant: ‘Enkele glazen wijn per dag beschermen tegen hart- en vaatziekten’ of ‘Bepaalde koolsoorten lijken kanker te voorkomen’.

Toxicologie

De meeste verbindingen in ons voedsel zijn totaal onschadelijk of juist gunstig voor de gezondheid, maar er zijn ook stoffen die het ontstaan van bijvoorbeeld kanker bevorderen. Deze stoffen zijn van nature in ons voedsel aanwezig, of belanden in het voedsel bij bewaren en bereiden bij mensen thuis of in de fabriek. Ook door milieuvervuiling komen ‘vreemde’ stoffen in het voedsel terecht. Toxicologen onderzoeken de vele stoffen in ons voedsel die onze gezondheid kunnen beïnvloeden en bekijken bij welke dosis een stof schadelijke of juist gunstige effecten heeft.

Fysiologie

Veel onderzoek is nodig om het werkingsmechanisme van stoffen in de voeding, en daarmee hun invloed op gezondheid en ziekte te verklaren. Fysiologen zijn deskundigen op het gebied van de werking van het lichaam en bekijken op orgaan en cellulair niveau op welke wijze voedingsstoffen dit fysiologisch functioneren ondersteunen bij uiteenlopende omstandigheden, zoals (top)sport, zwangerschap en stress.

Moleculaire Voeding

Moleculair voedingskundigen gaan nog een stapje verder en bekijken op moleculair niveau de werkingsmechanismen van voeding en gezondheid of ziekte. In het genomics-onderzoek wordt de biologische functie van genen bestudeerd, zodat steeds beter begrepen kan worden hoe allerlei processen in cellen en weefsels verlopen, hoe deze worden gereguleerd, hoe deze ontsporen en tot ziekte leiden, maar ook hoe de processen weer in het gareel kunnen worden gebracht. Nu er steeds meer informatie over DNA beschikbaar is, kun je onderzoeken of bepaalde mensen misschien door hun erfelijke aanleg ‘gevoeliger’ zijn voor bepaalde stoffen in de voeding dan anderen. In de toekomst kan dit leiden tot betere voedingsadviezen en behoud van gezondheid.