Studieprogramma Voeding en Gezondheid

De BSc Voeding en Gezondheid is een 3-jarige, fulltime opleiding. Per jaar staat dit gelijk aan 60 studiepunten (ECTS). Het eerste jaar is inleidend en oriënterend, met een mix van (cel)biologie, sociale wetenschappen, biochemie en natuurlijk voedingsvakken. Als basisvakken heb je bovendien scheikunde en statistiek.

Kennis verbreden en verdiepen

In het tweede en het derde jaar ga je de kennis die je in het eerste jaar hebt opgebouwd verder verbreden en verdiepen. In het tweede jaar zijn al je vakken nog verplicht. Het derde jaar heb je 48 credits aan keuzeruimte waarin je een minor van 24-30 ECTS kunt doen. De keuzevakken en minor vul je in overleg met je studieadviseur in. Je sluit je derde jaar af met een BSc afstudeervak van 12 credits (een literatuuronderzoek over een zelfgekozen onderwerp).

Het onderwijs de universiteit is internationaal georiënteerd. Om je goed voor te bereiden op een Engelstalige MSc opleiding, een buitenlandse stage of een hele MSc in het buitenland is het onderwijs vanaf het tweede jaar geleidelijk in het Engels.

Vakken

Een jaar aan de universiteit is verdeeld in zes perioden, de meeste bestaan uit acht weken. Periode drie en vier zijn anders opgebouwd, daar geldt ook een andere roostering voor. De andere periodes zijn op ongeveer dezelfde manier opgebouwd: de eerste zes weken volg je twee vakken (een ochtend- en een middagvak), dan volgt een zelfstudieweek en in de laatste week van een periode zijn meestal de tentamens.

Onderwijsvormen

Voeding en Gezondheid is een brede opleiding en kent veel onderwijsvormen, die hieronder nader beschreven staan.

Hoorcolleges

Tijdens een hoorcollege zit je met andere studenten Voeding en Gezondheid, en soms ook studenten van andere opleidingen, in een collegezaal te luisteren naar een docent. De docent vertelt over de leerstof en geeft voorbeelden. Vaak gebeurt dit met behulp van een Powerpoint presentatie. Hoorcolleges zijn vaak niet verplicht, maar wel heel nuttig omdat de docent je door de moeilijke delen van het boek heen leidt. Gaandeweg het derde studiejaar en soms al in het tweede jaar, zullen vakken in het Engels gegeven worden. Dit is niets om je zorgen om te maken, want het gaat heel geleidelijk. Voor studenten die niet zeker zijn van hun Engels, is er de mogelijkheid om een taaltoets te doen en eventueel daaropvolgend een taalcursus te volgen.

Werkcolleges

Bij een werkcollege ben je met een kleine groep studenten, of alleen, met opdrachten bezig. Bij een werkcollege kun je overleggen met je medestudenten. Er zijn vaak extra veel docenten aanwezig die je kunnen helpen met problemen en vragen en je kunt dus meteen uitleg over de leerstof krijgen.

Probleem Gericht Onderwijs

Met Probleem Gericht Onderwijs (PGO) werk je met een kleine groep medestudenten, onder begeleiding van een docent, aan een probleem of case. Je zit dan in één van de vele speciale PGO-ruimtes, waarin een vergadertafel staat voor de discussies en vergaderingen en enkele computers om informatie op te zoeken. Aan het eind van de bespreking heb je samen met studiegenoten nagedacht over oplossingen voor jullie case. Op die manier leer je hoe je een probleem het beste aan kunt pakken.

Practica

De praktijk van de vakken leer je voornamelijk tijdens practica. Hierbij voer je, meestal in groepjes van twee of drie, experimenten uit in een laboratorium of practicumzaal onder begeleiding van docenten en assistenten. Hierbij kun je denken aan een chemisch practicum met vakken over bijvoorbeeld biochemie, maar ook aan practica waarbij je gaat kijken hoeveel energie je nodig hebt voor verschillende activiteiten, en hoeveel zuurstof je daarbij verbruikt.

Computerpractica

Niet alle practica voer je uit in het laboratorium. Van sommige zaken is er een computermodel gemaakt, zoals over embryologie tijdens het vak mens- en dierkunde. En practicum hierover in het lab, zou niet ethisch zijn. Bij statistiek leer je omgaan met statische software op de computer.

Zelfstudie

Natuurlijk is er ook nog wat zelfstudie nodig. Hiervoor wordt in het rooster tijd vrijgemaakt, maar je mag het natuurlijk helemaal zelf inplannen. Overal op de universiteit zijn studieruimten en computerruimten waar je gebruik van kunt maken, maar je kunt natuurlijk ook thuis gaan zitten.

Vakken in het eerste jaar

Vakken in het tweede en derde jaar

Minoren

Terug naar BSc Voeding en Gezondheid