Voldoe je niet aan de vak-eisen?

Veel Wageningen University bacheloropleidingen stellen aanvullende vak-eisen aan je vooropleiding. Ze eisen bijvoorbeeld voorkennis van de vakken wiskunde, scheikunde, biologie en/of natuurkunde op aantoonbaar vwo-niveau. De opleidingen stellen deze eisen om er zeker van te zijn dat je voldoende voorkennis bezit voor het succesvol afronden van de bacheloropleiding.

Als je vanwege je vooropleiding nog niet aan onze vak-eisen voldoet, moet je aantonen dat je voldoende voorkennis hebt van de ontbrekende vakken door middel van het behalen van één of meerdere vwo-deelcertificaten.

Hieronder vind je een overzicht van de door Wageningen University geaccepteerde instelling voor het behalen van vwo-deelcertificaten. Je moet jezelf aanmelden voor de examens bij deze instellingen.

Geaccepteerde certificaten

Voortentamen bij de Centrale Commisies Voortentamen (CCVX)

De CCVX zijn landelijke samenwerkingsverbanden van de Nederlandse universiteiten, waaronder Wageningen University. Het is mogelijk om je bij CCVX aan te melden voor de voortentamens wiskunde A en B, natuurkunde, scheikunde en biologie. CCVX biedt geen voorbereidende cursussen aan, maar wel informatie over de lesstof en oefenmateriaal.

Vwo Toelatingsexamen bij Boswell-Bèta

Boswell-Bèta verzorgt aanvullende cursussen en vwo examens in de vakken wiskunde A, B en C, natuurkunde, scheikunde en biologie. Op de website van Boswell-Bèta zijn naast informatie over de cursussen en de vwo examens ook voorbeeldexamens te vinden.

Vwo staats-examen

Het vwo-staatsexamen bestaat uit 2 onderdelen, namelijk het centraal examen en het college-examen. Op de website van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) en van Examenblad.nl zijn voorbeeldexamens te vinden. Let op dat de aanmelding voor de vwo-staatsexamens loopt vanaf half oktober tot en met 31 december.

Vwo eindexamen via het VAVO

In het VAVO (voortgezet algemeen volwassen onderwijs) kun je een los vwo-deelcertificaat behalen. Het VAVO-onderwijs wordt aangeboden via de vavoscholen verspreid over heel Nederland. Voor de verschillende opties moet je contact opnemen met een vavoschool bij jou in de buurt.

Aanleveren geaccepteerde certificaten

Om officieel te kunnen controleren of je een vwo-certificaat hebt behaald, moeten we hiervan bewijs ontvangen. Het verschilt per vwo-certificaat hoe je dit bewijs moet aanleveren.

De certificaten van CCVX en Boswell-Bèta komen niet in het DUO diplomaregister te staan en daarom moeten we altijd een gewaarmerkte kopie* van deze certificaten ontvangen. Je kunt de originele gewaarmerkte kopie van het certificaat inleveren bij de Studentenbalie of per post opsturen naar het volgende adres:

Wageningen University

Student Service Centre

Admission Office

Droevendaalsesteeg 2

6708 PB Wageningen

(The Netherlands)

In sommige gevallen komen ook de vwo-certificaten, behaald via het vwo-staatsexamen (ook op een vavoschool) niet in het DUO diplomaregister te staan. We vragen je daarom altijd contact met ons op te nemen als je zo'n certificaat hebt behaald.

*Je ontvangt van CCVX en Boswell-Bèta vaak één of meerdere gewaarmerkte kopieën naast het originele certificaat. We moeten één van deze originele gewaarmerkte kopieën ontvangen. Een gewone kopie, scan, foto, etc. van dit document is niet meer gewaarmerkt en wordt daarom niet geaccepteerd.