Vwo-diploma nieuwe tweede fase (behaald na 2009)

Op basis van een vwo-diploma ben je toelaatbaar tot een bacheloropleiding als je voldoet aan onze toelatingseisen. In de onderstaande tabel vind je een overzicht per opleiding. Je kunt zo zelf zien of je toelaatbaar bent of dat je nog één of meerdere vakken mist.

Vereiste vakken niet in je profiel?

Voldoe je niet aan de vereisten zoals hieronder aangegeven? Dan moet je aantonen dat je voldoende kennis van de ontbrekende vakken hebt om het onderwijs binnen de opleiding te kunnen volgen. Heb je een vwo-diploma met een E&M- of C&M-profiel en wil je Biologie gaan studeren? Neem dan contact op met de contact op met de Bachelortoelatingscommissie.

Ouder vwo-diploma

Heb je een ouder vwo-diploma. Neem dan contact op met de Bachelortoelatingscommissie.

 

Vereisten bij een VWO diploma nieuwe tweede fase voor de verschillende bacheloropleidingen
Opleiding VWO profiel Natuur & Techniek VWO profiel Natuur & Gezondheid VWO profiel Economie en Maatschappij VWO profiel Cultuur en Maatschappij
Agrotechnologie N S + N WA/WB + S + N
Animal Sciences* B S + B WA/WB + S + B
Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen WA/WB
Biologie B N Niet toelaatbaar Niet toelaatbaar
Biotechnologie WB WB + S + B/N WB + S + B/N
Bos- en Natuurbeheer A/B A/B WA/WB + A/B
Communicatie en Life Sciences
Economie en Beleid WA/WB
Environmental Sciences* N S + N WA/WB + S + N
Food Technology* S + B/N WA/WB + S + B/N
Gezondheid en Maatschappij WA/WB
International Land and Water Management* N N WA/WB + N
Internationale Ontwikkelingsstudies WA/WB
Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning A/B A/B WA/WB + A/B
Marine Sciences* B S+B WA/WB + S + B
Moleculaire Levenswetenschappen WB + N/NLT WB + S + N/NLT WB + S + N/NLT
Plantenwetenschappen S + B/N WA/WB + S + B/N
Soil, Water, Atmosphere* N S + N WA/WB + S + N
Tourism*
Voeding en Gezondheid S + B/N WA/WB + S + B/N

Toelichting op bovenstaande tabel

• = direct toelaatbaar

* = De opleidingen Animal Sciences, Environmental Sciences, Food Technology, Marine Sciences International Land and Water Management, Soil Water Atmosphere en Tourism zijn volledig in het Engels.

Waar een aanvulling nodig is, staan in de tabel de betreffende vakken genoemd.

A = Aardrijkskunde
B = Biologie
N = Natuurkunde
NL&T = Natuur, Leven en Technologie
S = Scheikunde
WA = Wiskunde A
WB = Wiskunde B
+ = en; bijvoorbeeld N + S betekent Natuurkunde en Scheikunde

/ = of; bijvoorbeeld WA/WB betekent Wiskunde A of Wiskunde B