Aanmelden contractstudent

Op deze pagina vind je alle informatie voor aanmelding en inschrijving als contractstudent bij Wageningen University & Research.

Definitie

Student die een of meer vakken wil volgen van het reguliere onderwijsprogramma van Wageningen University & Research maar die niet is ingeschreven voor een volledige BSc- of MSc-opleiding. Registreren als een contractstudent is mogelijk voor de vakken zoals omschreven in de studiegids 2024-2025 (zie course catalogue).

Inschrijvingsvoorwaarden

De voorwaarden voor inschrijving als contractstudent zijn:

 • Per vak is vooraf schriftelijke toestemming vereist van de vakcoördinator.
 • De contractant kan zich niet inschrijven voor een stage of voor een vak dat via Wageningen Academy wordt aangeboden.
 • Vooraf is schriftelijke toestemming vereist van de betrokken examencommissie van WU voor het volgen van een thesis, research practice en AMC/ACT-vakken.
 • Een contractant heeft recht op: deelname aan de vakken waarvoor de contractant ingeschreven staat en het afleggen van de daarbij behorende tentamens, het afleggen van minimaal één hertentamen voor elk niet behaald vak in het academisch jaar van inschrijving.
 • Contractanten kunnen alleen deelnemen aan een vak met een maximum als er na de deadline van aanmelding nog plaatsen over zijn en met goedkeuring van de vakcoördinator.
 • Contractant wordt ingeschreven voor de periode(n) waarin het vak of de vakken zijn geroosterd en worden uitgevoerd.
 • Contractanten betalen een vergoeding per credit aan onderwijs waarvoor de contractant zich heeft ingeschreven (zie Kosten/Tarieven).

Wil je een minor doen met daarin een vak met een maximum-aantal deelnemers en mocht je een probleem hebben met het vinden van een alternatief vak, neem dan contact op met de minorcoördinator.

Kosten/Tarieven

Om je in te kunnen schrijven als contractstudent wordt vooraf bepaald hoeveel kosten in rekening worden gebracht, op basis van het aantal ECTS credit point per vak. Deze kosten moeten betaald zijn voordat je ingeschreven kunt worden. Op het inschrijfformulier kun je aangeven waar we de factuur naartoe kunnen sturen.

Voordat je de factuur hebt, kan je het bedrag ook vast overmaken naar: 

Wageningen University
Bank IBAN: NL28RABO0397026080
BIC: RABONL2U

Vermeld altijd je volledige naam, geboortedatum en ‘fees contractstudent”, als je het bedrag overmaakt. Je kunt ook per PIN betalen aan de studentenbalie in het Forum.

contractstudent Student die een of meer vakken uit de reguliere opleiding volgt en het tentamen in het vak/de vakken mag afleggen. €141,00 per ECTS credit point voor WU alumni (Ir, MSc, or PhD) en “picnic PhD kandidaten”* of €343,00 per ECTS credit point voor anderen.

* Picnic PhD-kandidaat: PhD-promovendus van een andere Universiteit die binnen zijn of haar promotietraject onderzoek doet aan Wageningen University & Research en zich wil inschrijven voor onderwijs aan Wageningen University & Research.

Deadlines voor inschrijving als contractstudent

Let op: inschrijven als contractstudent voor het studiejaar 2024-2025 is mogelijk vanaf 15 mei 2024.

In geval van een Minor in periode 1, 2 en 3: deadline voor inschrijving 28 juli 2024.

In geval van een Minor in periode 4, 5 en 6: deadline voor inschrijving 5 januari 2025.

In geval van losse vakken/Deadline voor inschrijving 2023-2024*

Periode 6 - 2 april 2024

In geval van losse vakken/Deadline voor inschrijving 2024-2025*

Periode 1 - 28 juli 2024

Periode 2 - 22 september 2024

Periode 3 - 17 november 2024

Periode 4 - 5 januari 2025

Periode 5 - 2 februari 2025

Periode 6 - 30 maart 2025

Let op!

Alle complete aanmeldingsdocumenten moeten voor de deadline zijn ingediend. Als een van de documenten niet voldoet aan de voorwaarden en wordt afgewezen, dan dient het vervangende document ook voor de deadline te zijn ingediend.

Verzoek tot inschrijving

Let op: inschrijven als contractstudent voor het studiejaar 2024-2025 is mogelijk vanaf 1 mei 2024.

Studenten die zich willen inschrijven als contractstudent dienen voor de deadline de volgende documenten in te leveren via SSC@wur.nl.

 • Contractstudent registratieformulier 2024/2025, volledig ingevuld en ondertekend.
 • Schriftelijke toestemming (e-mail) van de docent(en) van het gekozen vak.
 • Kopie geldig paspoort (waarop je persoonlijke gegevens duidelijk vermeld staan).
 • Alleen voor Picnic PhD-kandidaat: schriftelijk bewijs dat je bent toegelaten tot een PhD-programma bij een andere universiteit en dat dit een samenwerking met Wageningen UR betreft.

Na ontvangst van je inschrijfverzoek zullen we een nota sturen naar het e-mailadres zoals is aangegeven op het formulier.

We verzoeken je het te betalen bedrag, voor de deadline, te voldoen.

Pas nadat aan alle voorwaarden voldaan zijn, inclusief de betaling van de kosten, wordt je ingeschreven.

Nadat je ingeschreven bent als contractstudent bij Wageningen University & Research ontvang je een email met WUR-accountgegevens en wachtwoord. Dan krijg je toegang tot: https://wur.osiris-student.nl/.

Hier kun je een bewijs van inschrijving downloaden alsook je aanmelden voor te volgen vakken via de course catalogue. Je wordt niet automatisch aangemeld voor vakken.

Na inschrijving moet je je aanmelden voor vakken

Na inschrijving als contractstudent ben je nog niet automatisch ingeschreven voor de vakken. Dit moet je zelf nog doen, nadat je bent ingeschreven als student, en voor de aanmelddeadline van het vak!

Nadat je bent ingeschreven krijg je binnen 72 uur een e-mail met de inloggegevens voor een WURnet-account. Hiermee heb je toegang tot https://wur.osiris-student.nl/. Via de course catalogue kan je je vervolgens aanmelden voor de vakken.

Je mag je alleen inschrijven voor de vakken waarvoor je als contractstudent toestemming hebt gekregen van de docent of examencommissie + voor de verplichte safetycoursevakken.

Deadlines

Let op: voor het aanmelden voor vakken geldt een aanmelddeadline.

2023-2024

Periode/deadline*:

6 - April 7, 2024

2024-2025

Periode/deadline*:

1 - 4 augustus 2024

2 - 29 september 2024

3 - 24 november 2024

4 - 12 januari 2025

5 - 9 februari 2025

6 - 6 april 2025

*voor vakken met een maximum is de deadline een week eerder!

Safety courses

Voor een groot aantal vakken in het verplicht om voorafgaand aan het vak een zogenoemde safety course te volgen. Je krijgt hier geen credits voor en er zijn ook geen kosten aan verbonden. Wel moet je je hiervoor aanmelden. Check dus goed bij de vakken waarvoor je je hebt aangemeld of dit valt onder de verplichte voorkennis. Je kan het zien in de course catalogue onder mandatory knowledge. Dit zijn de enige vakken die je mag volgen zonder dat je hiervoor toestemming hebt van je docent of de examencommissie.

Vakken met een maximum

Voor een vak met een maximumaantal deelnemers geldt een vroegere aanmeldingsdatum. Contractstudenten kunnen meestal niet toegelaten worden tot een vak met een maximum.

Meer informatie

Voor meer informatie zie Aanmelden voor vakken en tentamens in Osiris - WUR.

Contractstudenten met een Non-EU-nationaliteit

Graag willen wij je erop wijzen dat Wageningen University & Research geen aanvraag voor de student kan doen voor legaal verblijf. Een aanvraag voor legaal verblijf in Nederland moet de student zelf regelen. Je kan naar Nederland komen met een toeristenvisum, deze geldt dan voor 90 dagen. Wees daarvan bewust bij de planning van de vakken.

Voor meer informatie zie: Business visit | Immigration and Naturalisation Service (IND).