Extra studiefinanciering WU

Wageningen University & Research compenseert één jaar prestatiebeurs en/of aanvullende beurs voor studenten van MCH, MDR, MID, en MME, die voor een andere tweejarige master recht zouden hebben gehad op een vijfde jaar prestatiebeurs en/of aanvullende beurs van DUO.

De regeling “Extra Studiefinanciering WU” geldt voor studenten die:

  • Een master diploma behalen in Communication, Health and Life Sciences (MCH); Development and Rural Innovation (MDR); International Development Studies (MID) of Management, Economics and Consumer Studies (MME) én
  • In hun vierde studiejaar recht hadden op een prestatiebeurs en/of aanvullende beurs van DUO én
  • Voor een andere tweejarige master aan Wageningen University & Research recht zouden hebben gehad op een vijfde jaar prestatiebeurs en/of aanvullende beurs van DUO én
  • Binnen een termijn van maximaal 10 jaar na eerste inschrijving in het hoger onderwijs het diploma van de opleidingen hebben behaald

De volledige tekst van de regeling is te vinden in het studentenstatuut van Wageningen University, zoals gepubliceerd op de website van Wageningen University & Research.

DUO erkent deze tweejarige masteropleidingen slechts als éénjarig. Na het behalen van het masterdiploma zet DUO in totaal slechts 4 jaar basisbeurs en/of aanvullende beurs om in een gift, in plaats van 5 jaar. Ook heb je één jaar minder studentenreisrecht (OV-kaart) en één jaar minder leenrecht, dit wordt niet gecompenseerd door Wageningen University & Research.

De regeling is bedoeld als compensatie voor het ontbrekende, vijfde DUO-jaar. Wageningen University & Research compenseert alleen de ontbrekende prestatiebeurs en/of aanvullende beurs tot een maximum van 12 maanden. Het bedrag dat je terug krijgt is het maandbedrag dat je in de laatste maand van je prestatiebeurs aan basisbeurs en/of aanvullende beurs van DUO ontving, voor een maximaal 12 maanden. Het studentenreisrecht en leenrecht worden niet gecompenseerd.

Controleer, vóórdat je begint met je masterprogramma, je situatie bij DUO om teleurstellingen en misverstanden te voorkomen.

Als je vragen hebt, kun je ook contact opnemen met een studentendecaan via Studentdean@wur.nl.

Het in het kader van deze regeling overleggen van het behaalde diploma, ontslaat de student niet van de verplichting om het diploma in te sturen naar de DUO in verband met het omzetten van de prestatielening in een gift.

Voor verdere toelichting zie het studentenstatuut.

Het is raadzaam om bij bijzondere omstandigheden, of bij een beroep op de hardheidsclausule o.a. bij wijziging van thuiswonend naar uitwonend contact op te nemen met het studentendecanaat. Dit kan via email: Studentdean@wur.nl Je kan ook een afspraak maken met een decaan voor een persoonlijk gesprek via secretary.ssc@wur.nl of via telefoonnummer: 0317-483618.

Het formulier met de bijlagen moet binnen zes maanden na het afstuderen worden ingeleverd bij de Studentenbalie van het Studenten Service Centrum (FORUM) of opgestuurd naar SSC, Postbus 414 6700 AK te Wageningen.

Indien, in verband met deze regeling, een studentendecaan is geraadpleegd, dan graag de naam van de studentendecaan op het formulier vermelden en de datum waarop de decaan deze is geraadpleegd.