WURcard/Bewijs van inschrijving

WURcard voor studenten

Alle aan Wageningen University ingeschreven studenten krijgen een WURcard. De WURcard is de organisatiekaart van WUR waarop persoonsgegevens en een pasfoto staan vermeld en bepaalde rechten van de student binnen de organisatie zijn vastgelegd.

Binnen Wageningen UR is de WURcard voor studenten te gebruiken als:

WURcard

De WURcard wordt in principe eenmaal aan studenten uitgereikt (bij eerste inschrijving) en is te gebruiken totdat de inschrijving afloopt.

Als je bent ingeschreven als student aan Wageningen University krijg je een brief per email toegestuurd met informatie over je WUR account. De brief bevat ook informatie hoe je je foto voor je WURcard kunt uploaden.

Je kan de WURcard afhalen bij de studentenbalie in het Forum gebouw (102) De studentenbalie is open maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 14:30 uur. Graag een ID-bewijs meenemen als je de kaart komt afhalen.

Verklaring van inschrijving en bewijs van inschrijving

Nadat aan de inschrijfverplichtingen is voldaan en het inschrijfformulier is verwerkt door Student Service Centre kan je via je persoonlijke pagina in Osiris beschikken over een verklaring van inschrijving.

De verklaring van inschrijving kan worden gebruikt ten behoeve van instanties die om een bewijs van inschrijving aan Wageningen University vragen, zoals de belastingdienst, verzekering, studiefinanciering, e.d.

Op het bewijs van inschrijving staan persoonsgegevens, studiegegevens en de exacte periode van inschrijving. Het bewijs van inschrijving wordt per studiejaar uitgegeven.

* Let op: Met ingang van het ingebruik nemen van Osiris zullen er geen verklaringen van inschrijving meer worden verzonden per post. Een verklaring van inschrijving kan de student vinden in zijn of haar persoonlijke Osiris pagina. Voor het afhalen van de WURcard is het voldoende om een ID-bewijs mee te nemen naar de studentenbalie in het Forum gebouw.