Reisbeleid studenten

Ben je van plan om in het kader van je studie aan Wageningen Universiteit & Research naar het buitenland reizen? Je hebt toestemming van WUR nodig voor internationale reizen.

Deze toestemming wordt onder andere gebaseerd op het reisadvies van de Nederlandse overheid:

  • Reizen naar groene of gele gebieden zijn toegestaan.
  • Reizen naar oranje gebieden zijn in principe niet toegestaan. In bepaalde individuele gevallen kan een uitzondering gemaakt worden.
  • Reizen naar rode gebieden zijn niet toegestaan.

Hieronder vind je meer gedetailleerde informatie.

Toestemming ‘groene’ gebieden

Studie-gerelateerde reizen naar groene gebieden zijn toegestaan.

Vrije keuze is toegestaan als je deze doet in het kader van een exchange-programme van Wageningen University & Research, of als een 'free mover' met toestemming van je Examencommissie.

Toestemming ‘gele’ gebieden

Studiegerelateerde reizen naar gele gebieden zijn toegestaan. Je moet toestemming vragen voordat je naar een geel gebied vertrekt. Vul daarvoor het formulier Travel Request (Yellow Areas) in.

Vrije keuze-vakken zijn alleen toegestaan in het kader van een exchange-programma. Exchangestudenten hebben middels de selectiebrief van de Exchange coördinator automatisch toestemming om naar een geel gebied te reizen en hoeven dit niet aan te vragen.

Toestemming ‘oranje’ gebieden

Studiegerelateerde reizen naar oranje gebieden zijn niet toegestaan, maar er gelden twee uitzonderingen:

Permanente uitzondering: Voor studenten die een MSc-stage of -afstudeervak Disaster Studies doen, geldt een hardheidsclausule voor gebieden met code oranje en kan een uitzondering gemaakt worden.

Je mag alleen na succesvolle afronding van de toestemmingsprocedure naar een oranje gebied reizen.

Je moet altijd toestemming vragen voordat je naar een oranje gebied vertrekt. Vul daarvoor het toestemmingsformulier Travel Request Thesis/Internship (Orange areas) in. Voor alle studentreizen naar oranje gebied is een unaniem, positief advies van de adviescommissie (driemanschap) vereist. Het is niet mogelijk om tegen een afwijzing van het reisverzoek in beroep te gaan.

Als de kleurcode voorafgaand aan je vertrek van oranje in rood verandert, mag je niet vertrekken. WUR vergoedt de gemaakte onkosten niet. Dit geldt ook als je op de vertrekdatum om een andere reden niet (meer) aan de voorwaarden voldoet die op de tijdelijke uitzondering van toepassing zijn.

Registratie en voorbereiding

Het noodzakelijk om voorafgaand aan je vertrek je buitenlandverblijf in Osiris te registreren, zodat we in geval van nood weten waar je bent en hoe we je voor hulp kunnen bereiken.

Nadat je je geregistreerd hebt en je contactinformatie in Osiris ingevuld hebt, ben je met je Nederlandse ziektekostenverzekering in combinatie met de collectieve reisverzekering van WUR voldoende verzekerd voor het studie-gerelateerde deel van je buitenlandreis (mits je toestemming van WUR hebt ontvangen). De reisverzekering dekt niet de kosten van een quarantaine als je zelf niet besmet bent. Tevens ontvang je na registratie de gegevens om in geval van nood 24/7 contact op te kunnen nemen met WUR.

Op de Engelstalige voorbereidingspagina kun je meer informatie vinden over de registratie en voorbereiding op je buitenlandreis, inclusief verplichte veiligheidstrainingen.

Algemene informatie

De toestemmingsprocedure neemt aardig wat tijd in beslag, zorg ervoor dat je er op tijd mee begint!

Ga je zonder toestemming op reis? Dan wordt je reis als een privéreis gezien, op jouw eigen risico en jouw eigen financiële verantwoordelijkheid. Ook kunnen dan geen credits worden toegekend.

Bekijk het reisbeleid van WUR voor meer informatie.

Je kunt voor meer informatie contact opnemen met je begeleider, studieadviseur of exchange coördinator.