Opleiding docent VO

Lerarenopleiding

Hoe word je docent in het voortgezet onderwijs? Als student van Wageningen University kun je je voorbereiden op een baan als docent Natuurkunde, Scheikunde, Economie, Biologie of Aardrijkskunde in het voortgezet onderwijs. Je richt je dan op het behalen van een tweedegraads of een eerstegraads onderwijsbevoegdheid, die gekoppeld is aan je bachelor of master.

Tweedegraads onderwijsbevoegdheid

Je kunt in Wageningen gekoppeld aan een aantal bachelor opleidingen voor de schoolvakken natuurkunde, scheikunde, biologie, economie en aardrijkskunde een tweedegraads lesbevoegdheid halen. Zie het overzicht BSc opleidingen en schoolvakken. Hiervoor volg je tijdens je bachelor de educatieve minor of na je bachelor of master de educatieve module bij de leerstoelgroep Education and Learning Sciences (ELS). Inhoudelijk komen de programma’s van de educatieve minor en module overeen en in beide gevallen kun je na succesvolle afronding lesgeven binnen vmbo-t en in de onderbouw van havo en vwo.

Eerstegraads onderwijsbevoegdheid

Met een eerstegraads lesbevoegdheid kun je lesgeven in de bovenbouw van havo of vwo. Je kunt via verschillende routes je eerstegraads lesbevoegdheid halen.

Track Academisch Eerstegraads docent VO (nieuw)

Vanaf studiejaar 2018-2019 kunnen studenten MEE (met een BBW diploma) en MML (met een BML diploma) een track Academisch Eerstegraads Docent VO volgen, voor respectievelijk docent Natuurkunde en docent Scheikunde. Dit is een specifieke invulling van de Educational Track waarbij de ruimte van de reguliere stage wordt gebruikt voor de lerarenopleiding.

8412103393_ER&I_Lerarenopleiding_Schema_HR.jpg

Dit is een unieke samenwerking tussen Wageningen University en Radboud Universiteit. Je volgt eerst de minor Educatie in Wageningen binnen je bachelor. Dit geeft je een vrijstelling voor de eerste helft van de lerarenopleiding. Het tweede deel van de lerarenopleiding volg je bij de Radboud Docenten Academie (Radboud Universiteit), nadat je het vakinhoudelijke gedeelte van de master in Wageningen hebt afgerond, inclusief je master thesis. Na het afronden van deze track heb je twee masterdiploma’s, een voor je vakmaster en een voor je lerarenopleiding. De track is af te ronden binnen de reguliere duur van de master.

Lerarenopleiding aan een andere instelling/universiteit

  • Met minor education of educatieve module

Je kan direct na je bachelor kiezen voor een tweejarige educatieve master aan een andere universiteit, bijvoorbeeld in Nijmegen of in Utrecht, waar je een eerstegraads lesbevoegdheid kan halen. Mocht je al de minor educatie in je bachelor hebben gedaan, of de educatieve module na je bachelor, dan levert dit een vrijstelling op voor een deel van de educatieve master.

  • Eenjarige lerarenopleiding (post-master)

Je volgt een verkorte eerstegraads lerarenopleiding na je Master, als eenjarige masteropleiding aan een andere universiteit, bijvoorbeeld Radboud Universiteit. Deze kortere duur is mogelijk, omdat je vrijstelling kunt krijgen voor vakinhoud uit je masterprogramma. Als je al een educatieve minor of module hebt gevolgd, krijg je daarvoor ook vrijstelling.