Vergelijk de master Aquaculture and Marine Resource Management

Over de master Aquaculture and Marine Resource Management

Tijdens de opleiding Aquaculture and Marine Resource Management aan Wageningen University leer je hoe je de ecosystemen van oceanen, zeeën, meren en rivieren kunt exploiteren zonder ze te vernietigen. Je bestudeert aquacultuursystemen, de mogelijkheden om de impact van ons handelen op de natuur te verminderen, en verandering van menselijk bewustzijn en gedrag ten aanzien van het mariene milieu.

Doordat de master Aquaculture and Marine Resource Management de duurzaamheidvraagstukken vanuit verschillende invalshoeken onderzoekt, zijn er raakvlakken met het studeren van diverse, andere opleidingen. Hieronder tref je een overzicht aan.

Vergelijk de master Aquaculture and Marine Resource Management met soortgelijke opleidingen in Nederland

Binnen de master Environmental Biology van de Universiteit Utrecht kun je de specialisatie Biomarine Science & Palaeoecology studeren. Deze specialisatie bestudeert vooral de mogelijke gevolgen van klimaatveranderingen uit het verleden op het leven in de zee. Het is bedoeld om fundamentele kennis te vergaren over verleden, heden en toekomst. De master Aquaculture and Marine Resource Management richt zich veel meer op de huidige interactie tussen de mens en de mariene/aquatische omgeving. Je bestudeert en ontwikkelt toepassingen voor een duurzaam beheer nu.

De master Limnology and Oceanography van de Universiteit van Amsterdam bestudeert aquatische systemen vanuit de biologie, fysica en chemie. Zowel zoet- als zoutwatersystemen komen aan de orde. Via de specialisatie Management, Policy Analysis & Entrepreneurship is er de mogelijkheid de interactie met de maatschappij te bestuderen. Bij de master Aquaculture and Marine Resource Management speelt ook de wereldvoedselvoorziening een belangrijke rol. Vooral de maatschappelijke vragen rondom de aquacultuur in Azië geven het programma van Wageningen University een meer internationale context.

De master Marine Biology van de RijksUniversiteit Groningen werkt zowel fundamenteel als meer toegepast aan vragen zoals ‘Hoe verandert de biodiversiteit van de Waddenzee?’ of ‘Hoe reageren oceanen op klimaatverandering?’ Net als bij de Wageningse master Aquaculture and Marine Resource Management wordt samengewerkt met onderzoeksinstituten als IMARES en NIOZ. Bij Wageningen University staat daarnaast ook de relatie voedselvoorziening en duurzaam gebruik van ecosystemen centraal. Hierbij worden ook vakgebieden buiten de biologie betrokken.

Verschillen tussen de master Aquaculture and Marine Resource Management en verwante opleidingen aan Wageningen University

De masters Animal Sciences en Biology (specialisatie Mariene Biologie). Waar de master Aquaculture and Marine Resource Management vanuit verschillende vakgebieden zich richt op de interactie tussen de ecologische processen en de vraag vanuit de maatschappij, concentreren de opleidingen Dierwetenschappen en Mariene Biologie zich op de biologische processen en ecologische gevolgen.

De master Forest and Nature Conservation gaat over de terrestrische natuur, terwijl Aquaculture and Marine Resource Management over de mariene en aquatische natuur gaat. Beiden gaan over het beheer van de levende natuur met daarbij het duurzame gebruik door de mens.

De master Environmental Sciences richt zich ook op duurzaam beheer en vragen vanuit de maatschappij in algemene zin. Ook kan de fysisch-chemische aquatische leefomgeving worden bestudeerd. De master Aquaculture and Marine Resource Management voegt hier een forse hoeveelheid biologie plus domeinkennis over oceanen, kustgebieden en meren aan toe.