Vergelijk de master Biology

Over de master Biology

Biologie studeren draait om het leggen van verbanden: van de interactie tussen moleculen tot het samenspel van ecologie en evolutie. Tijdens de master Biology aan Wageningen University kun je profiteren van de kennis en kwaliteiten van maar liefst 30 biologische leerstoelgroepen. In Wageningen kun je zowel fundamenteel als toegepast onderzoek doen. Je kunt je bijvoorbeeld bezig houden met planten, dieren en hun natuurlijke vijanden, de genetica en ontwikkelingsbiologie van planten, het aanpassingsvermogen van dieren, de ecologie van natuurlijke en agrarische ecosystemen of microbiële interacties en biologische omzettingen. Je kunt je specialiseren in negen richtingen:

 • Animal adaptation and behavioural biology
 • Bio-interactions
 • Molecular ecology
 • Conservation and systems ecology
 • Evolution and biodiversity
 • Health and disease
 • Marine biology
 • Molecular development and gene regulation
 • Plant adaptation

Vergelijk de master Biology met soortgelijke opleidingen in Nederland

Je kunt ook biologie studeren aan de Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, Rijksuniversiteit Groningen, Radboud Universiteit Nijmegen en Universiteit Leiden. Elke universiteit heeft zijn eigen specialisaties. De master Biology van Wageningen University onderscheidt zich door het enorme aanbod aan keuzevakken, doordat je vakken van verwante opleidingen kunt volgen, zoals Forest and Nature Conservation, Aquaculture and Marine Resource Management, Animal Sciences, Plant Sciences of Plant Biotechnology. Daarnaast word je aangemoedigd om een deel van de opleiding in het buitenland te volgen als voorbereiding op een succesvolle internationale carrière. In vergelijking met andere universiteiten vinden relatief veel afgestudeerden van Wageningen University een baan in het buitenland.

 • Biological sciences aan de Universiteit van Amsterdam. Deze master kent vier specialisaties: ecology and evolution, general biology, green life sciences and limnology and oceanography.
 • Biology aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Deze master kent de volgende specialisaties: ecology, plant sciences, brain & behaviour, societal specialisation, education specialisation, communication specialisation.
 • Biology aan de Rijksuniversiteit Groningen. In deze master kun je je programma samenstellen aan de hand van verschillende domeinen in de biologie, zoals ecology, marine biology, biomedical sciences and molecular biology. Tevens kun je je specialiseren in behavioural and neurosciences.
 • Biology aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Deze master kent drie specialisaties: adaptive organisms, communities and ecosystems, water and environment.
 • Biology aan de Universiteit Leiden. Deze master bestaat uit de volgende specialisaties: biology and education, biology and science, communication and society, biology and science-based business, evolution, biodiversity and conservation and molecular and cellular biosciences.

Verschillen tussen de master Biology en verwante opleidingen aan Wageningen University

Biology is een heel brede opleiding. Daarom kom je in aanraking met veel andere masters, die je ook kunt volgen binnen Wageningen University:

 • Bij de master Animal Sciences ligt het accent op dierengezondheid en dierenwelzijn.
 • Als je je wilt richten op aquacultuur, visserij en mariene ecosystemen, dan is de master Aquaculture and Marine Resource Management een goede keus.
 • Bij de master Bioinformatics leer je om grote biologische datasets te beheren en analyseren met behulp van ICT.
 • Tijdens de master Plant Biotechnology combineer je kennis uit de plantenwetenschappen en de moleculaire wetenschappen om nieuwe, innovatieve planten te ontwikkelen, die een bijdrage kunnen leveren aan bijvoorbeeld de menselijke gezondheid of voeding.
 • Bij de master Plant Sciences richt je je op alle facetten van de plantaardige productiekolom.
 • De master Forest and Nature Conservation gaat over het duurzaam beheren van bos- en natuurgebieden.

Ga terug naar de opleiding Biology