Master Biotechnology

De master Biotechnology richt zich op het inzetten van levende organismen of delen van deze organismen voor industriële toepassingen. Professionals met deze vaardigheid en kennis kunnen werken aan nieuwe producten en technologieën. Denk aan het vervangen van aardolie door hernieuwbare grondstoffen, de ontwikkeling van nieuwe medicijnen, of verbeterde fermentatieprocessen voor levensmiddelen.
De moderne biotechnologie is een breed en multidisciplinair vakgebied. In de master Biotechnology word je een expert in een van die deelgebieden en ben je in staat om de link naar andere deelgebieden te leggen. Deelgebieden zijn bijvoorbeeld procestechnologie, moleculaire biologie of microbiologie. Je leert om complexe biotechnologische problemen op te lossen in een multidisciplinair team.

Master Biotechnology

Waarom deze studie?

  1. Expert worden in een deelgebied van de biotechnologie.
  2. Complexe biotechnologische problemen oplossen in multidisciplinaire teams.
  3. Veel keuzemogelijkheden, zowel in specialisaties en keuzevakken als in onderzoeksonderwerpen en toepassingen.

Ga naar ervaringen van studenten Biotechnology (Engels)

Opbouw van Biotechnology

In de Engelstalige masteropleiding Biotechnology specialiseer je je in een van de disciplines of een toepassing binnen de biotechnologie. Daarnaast doe je voldoende kennis en vaardigheden op in andere disciplines om met experts op die terreinen samen te werken. Zo leer je biotechnologie toe te passen voor het ontwikkelen of verbeteren van producten en processen – van levensmiddelen en biomassa tot medicijnen.

Twee jaar

De tweejarige opleiding biedt zes specialisaties. Bij elke specialisatie volg je in het eerste jaar specialistische vakken, zowel verplichte vakken als keuzevakken. Het tweede jaar besteed je aan twee onderzoeksprojecten binnen de specialisatie: een afstudeeropdracht aan Wageningen University & Research en een tweede project binnen de universiteit of een stage buiten de universiteit.

Meer informatie over het studieprogramma (Engels)

Specialisaties van Biotechnology

Binnen het programma van Biotechnology kun je de specialisatie kiezen die het beste aansluit bij je persoonlijke interesses en vooropleiding. Je wordt bijvoorbeeld expert in het modificeren van DNA (gentechnologie), het werken met cellen of micro-organismen (cel- of microbiologie), biochemische omzettingen, of de ontwikkeling van technische systemen (procestechnologie). Twee specialisaties – cellulaire en moleculaire biotechnologie, en procestechnologie – zijn gericht op één discipline, de andere vier specialisaties zijn gericht op toepassingen.

De zes verschillende specialisaties zijn (volledige beschrijving in het Engels):

Toelating en inschrijving

Om toegelaten te worden tot de opleiding biotechnologie moet je voldoen aan een aantal toelatingseisen. Essentieel is dat je ten minste een BSc-diploma of equivalent hebt in de biotechnologie, (moleculaire) biologie, biochemie, life sciences, chemische technologie, milieutechnologie of een gerelateerde studie. Het gemiddelde cijfer (GPA) van deze BSc moet ten minste 70 procent van het maximumcijfer zijn. Ook nodig zijn een bewijs van beheersing van de Engelse taal, goede wiskundevaardigheden en voldoende computervaardigheden. Een toelatingscommissie zal elke aanmelding individueel beoordelen. Uitgebreide informatie over alle toelatingseisen vind je op de Engelstalige website.

Lees de toelatingseisen voor Biotechnology (Engels)

Beroepen en toekomst

Met de master biotechnologie heb je uitstekende kansen op een mooie carrière. Veel afgestudeerden gaan eerst aan het werk bij een onderzoeksinstituut of universiteit binnen of buiten Nederland. Meer dan de helft van de afgestudeerde biotechnologen wordt PhD-student. Ongeveer een derde begint als ingenieur of technisch expert. Na vijf jaar werkt nog circa een derde van de afgestudeerden als wetenschapper bij een universiteit of onderzoekscentrum. Anderen hebben een baan in de biotechnologische industrie, bij bedrijven als DSM, MSD of Crucell. Het is opvallend dat meer dan de helft van de alumni later in zijn carrière een managementfunctie krijgt.

Ga naar werken na Biotechnology (Engels)

Vergelijken met andere opleidingen

De master Biotechnology aan Wageningen University & Research is uniek in Nederland. Een aantal masteropleidingen in Wageningen heeft wel raakvlakken met biotechnologie, namelijk Plant Biotechnology, Bioinformatics en Food Technology. Wat zijn de verschillen met deze opleidingen?De MSc Plant Biotechnology richt zich op hele organismen (planten), terwijl je bij Biotechnology alleen cellen of organismen bestudeert die in reactoren worden gekweekt. Bij Bioinformatics ontwikkel je ICT-tools om grote datasets te analyseren, die worden gegenereerd door ‘omics’. En het verschil met Food Technology is dat deze master de nadruk legt op het product, terwijl de specialisatie Food Technology van Biotechnology zich meer richt op het proces.

Vergelijk de master Biotechnology

Ga naar de Engelstalige website