Vergelijk de MSc Moleculaire Levenswetenschappen

Bij de masteropleiding Molecular Life Sciences leer je fundamenteel onderzoek doen naar moleculen, en hun interactie met de omgeving. Hiervoor combineer je kennis uit de scheikunde met die van biologie of natuurkunde. Molecular Life Sciences heeft vier specialisaties: Biological Chemistry, Physical Biology, Physical Chemistry en Biomedical Research. Tijdens de opleiding is er veel aandacht voor het ontwikkelen van onderzoekvaardigheden. Zo doe je een jaar onderzoek tijdens een afstudeervak en stage. Je kunt daarbij kiezen uit vele onderwerpen, zoals het ontwikkelen van alternatieve zonnecellen of het ontrafelen van de specifieke werking van enzymen. Deze kennis van enzymen kun je gebruiken om gericht enzymen te ontwerpen die bijvoorbeeld toepassing vinden in de geneeskunde.