STAP-budget

Wat is STAP?

Het STAP-budget is een subsidie van maximaal €1000,- voor scholing bij erkende opleiders. Dit bedrag kan jaarlijks worden aangevraagd door werkenden en werkzoekenden. Het STAP-budget vervangt de belastingaftrek voor studiekosten bij de inkomstenbelasting.

De volledige naam verklaart het doel van dit budget; ‘Stimulering van de ArbeidsmarktPositie’. Het aanbod van STAP-opleiders loopt uiteen van cursussen gericht op soft skills tot volledige opleidingen.

Vanaf 1 maart 2022 start elke 2 maanden een nieuw aanvraagtijdvak. Let goed op bij het moment waarop je de aanvraag indient. Je opleiding start minimaal 4 weken na je aanvraag en binnen 3 maanden na sluiting van het tijdvak.

STAP bij WUR

Dankzij het STAP-budget wordt het gemakkelijker om je doorlopend te blijven ontwikkelen. Dit sluit aan bij de idealen van WUR. De universiteit zet zich in om professionals én andere nieuwsgierigen cursussen te bieden waarmee zij kunnen groeien in hun carrière.

WUR zal gefaseerd cursussen beschikbaar stellen waarvoor het STAP-budget ingezet kan worden. De eerste cursussen die beschikbaar worden gesteld, zijn enkele cursussen vanuit het aanbod van opleidingen en cursussen. We vullen het aanbod regelmatig aan, omdat we voortdurend cursussen blijven ontwikkelen.

Voorwaarden om in aanmerking te komen

Om in aanmerking te kunnen komen voor dit budget gelden enkele voorwaarden:

  • Je bent ouder dan 18 jaar en ontvangt nog geen AOW.
  • Je hebt van de afgelopen 24 maanden minstens 6 maanden in Nederland gewoond, gewerkt of een uitkering gehad.
  • Je hebt in het kalenderjaar van je STAP-aanvraag nog geen STAP-budget ontvangen.
  • Je kunt voor de opleiding die je wenst te volgen een STAP-budget krijgen (volgens het STAP-scholingsregister).
  • Er is nog STAP-budget over.

Het STAP-budget bedraagt maximaal €1000,- en is uitsluitend bedoeld voor scholingskosten. Is je cursus duurder dan €1000,-? Dan betaal je de rest zelf. Is je cursus goedkoper? Dan kun je in hetzelfde kalenderjaar voor het resterende bedrag geen nieuwe aanvraag indienen.

Meer informatie

Voor algemene informatie over STAP, kun je terecht op: Inloggen bij Mijn STAP-budget - STAP-informatie raadplegen (stapuwv.nl).

Wil je meer weten over de inzet van het STAP-budget binnen WUR? Neem contact op met Klaar Vernaillen, via het formulier rechtsboven op deze pagina (desktop) of als je op mobiel deze webpagina bekijkt via het contactformulier hieronder.

//wur.faqtory.nl/widgets/topfaqs/c363df8d