Workshop Keuzeplan

Studiekeuze lastig? 5 en 6 vwo-leerlingen kunnen samen met tenminste 1 ouder meedoen aan deze workshop van 1,5 uur. Deelname is kosteloos.

Inhoud:

  • Informatie over mogelijkheden om een goed gefundeerde studiekeuze te kunnen maken.
  • Opdrachten aan de hand waarvan leerlingen met hun ouders in gesprek worden gebracht over wat zij nog nodig hebben om een goede keuze te kunnen maken, en hoe hun ouders daarbij wel en niet fijn kunnen helpen.
  • Informatie over mogelijkheden en risico’s van een eventueel tussenjaar voorafgaand aan de overstap naar het hoger onderwijs.
  • Opdrachten voor een persoonlijk plan om een goed gefundeerde studiekeuze te kunnen maken.

Deze workshop wordt gegeven door drs. Daniëlle Vogels, voorlichter van ouders van studiekiezers en professionele studiekeuzebegeleiders. Vanuit haar praktijk als studiekeuzecoach richtte Daniëlle in 2016 het TussenjaarKenniscentrum op om ervoor te zorgen dat jongeren, ouders en onderwijsprofessionals onafhankelijke informatie krijgen over mogelijkheden en risico’s van een tussenjaar, in het kader van loopbaanoriëntatie en -begeleiding.

Deze workshop is gericht op het maken van een goede keuze voor welke studie aan welke instelling dan ook. Deze vindt plaats op 16 maart 2024 op de campus van Wageningen University. Van 16.00 tot 17.30 uur. Hieraan voorafgaand kun je op deze dag deelnemen aan de Bachelor Open dag.