Voorlichting geven

Profielwerkstuk - Internationaal

Internationale ontwikkelingen als thema voor je PWS gebruiken? Bekijk hier een aantal voorbeelden van onderwerpen voor je profielwerkstuk. Bekijk de suggesties en experimenten of stel een vraag aan ons profielwerkstukteam.

Profielwerkstuksuggesties internationaal

Experimenten voor scholieren

Bioscoopkaartje

Mensen zijn gevoelig voor de manier waarop iets gezegd wordt of de context waarbinnen iets gebeurt. Soms kan men kiezen uit twee exact dezelfde situaties en toch een voorkeur hebben voor een van de twee. Of zich heel anders gedragen in twee dezelfde situaties. De Nobelprijswinnaar Kahneman heeft samen met de Psycholoog Tversky veel experimenten over dit onderwerp uitgevoerd. Dit experiment zal laten zien dat bijna iedereen deze rare eigenschap bezit.

Irrationele voorzichtigheid

Mensen zijn gevoelig voor de manier waarop iets gezegd wordt of de context waarbinnen iets gebeurt. Soms kan men kiezen uit twee exact dezelfde situaties en toch een voorkeur hebben voor een van de twee. Of zich heel anders gedragen in twee dezelfde situaties. De Nobelprijswinnaar Kahneman heeft samen met de Psycholoog Tversky veel experimenten over dit onderwerp uitgevoerd. Dit experiment zal laten zien dat bijna iedereen deze rare eigenschap bezit.

Prisoners dilemma

Het prisoners' dilemma is een voorbeeld van een sociaal dilemma. De maatschappij is erbij gebaat als iedereen zich houdt aan bepaalde normen, maar de verleiding voor het individu is vaak groot om zich hier niet aan te houden en het eigen voordeel na te streven.