Studentinformatie

Bijvakstudenten

Op deze pagina vind je alle informatie voor het aanmelden en inschrijven als bijvak student bij Wageningen University & Research.

Aanmelden als bijvakstudent

Definitie

Student die ingeschreven staat als student aan een andere Nederlandse bekostigde HO-instelling voor een CROHO geregistreerde opleiding en vakken wil volgen bij Wageningen Universiteit in het kader van die opleiding.

Inschrijvingsvoorwaarden

• Ingeschreven zijn in 2024/2025 als student aan een andere Nederlandse bekostigde HO-instelling voor een CROHO geregistreerde opleiding.

• Overleggen van een geldig BBC (Bewijs Betaald Collegegeld) van de andere HO-instelling.

• Inschrijven voor een IN (stage/internship) onderwijselement is niet mogelijk

Schriftelijke toestemming van de WUR examencommissie vooraf is vereist voor het volgen van TH (thesis) en AMC/ACT (academic master cluster/academic consultancy training) onderwijselementen.

Schriftelijke toestemming vooraf van de betrokken examencommissies van de eigen instelling en WU is vereist voor het volgen van thesis, research practice en AMC/ACT onderwijs-elementen.

• LET OP: Vakken met een maximum:

Een aantal vakken heeft een vastgesteld maximum aantal deelnemers (zie de studiegids). Reguliere bachelor- en masterstudenten en premasterstudenten van Wageningen University & Research krijgen voorrang bij plaatsing voor een vak met een maximum aantal deelnemers. Bijvakstudenten worden hoogstwaarschijnlijk tot deze vakken niet toegelaten, ook niet als het onderdeel uitmaakt van een minor. Wanneer bijvakstudenten zich voor zo'n vak inschrijven in Osiris, dienen zij zich tegelijkertijd voor een alternatief vak in te schrijven voor het geval zij niet geplaatst worden bij het vak van hun eerste keuze. Als ze wel geplaatst moeten ze zich afmelden voor het alternatieve vak.

Wil je een minor doen met daarin een vak met een maximum en mocht je een probleem hebben met het vinden van een alternatief vak, neem dan contact op met de minorcoördinator (zie: https://www.wur.nl/en/Education-Programmes/BSc-Minors.htm).

Als je een vak met een maximum wilt volgen, zorg er dan voor dat je je een week vóór de aanmelddeadline voor het vak aanmeldt als bijvakstudent.

Documenten

Bij je inschrijving heb je de volgende documenten nodig:

1. Kopie geldig paspoort/ID kaart (geen rijbewijs)

2. Bewijs Betaald Collegegeld (BBC) 2024/2025 van je instelling:

- Vraag je eigen instelling om een BBC te sturen naar ssc@wur.nl

Of

- Stuur een origineel BBC (Hard copy, gestempeld en ondertekend) per post (dus niet per e-mail) naar:         

Wageningen University & Research, Student Service Centre (SSC), FORUM, Droevendaalsesteeg 2 ,6708 PB Wageningen

Of

- Lever een origineel BBC (hard copy, gestempeld en ondertekend) in bij de studentenbalie in het Forum.

[1] Bewijs Betaald Collegegeld (BBC) = Originele verklaring uitgegeven door de Nederlandse instelling voor Hoger Onderwijs waar de student staat ingeschreven en collegegeld heeft betaald. In de verklaring staat dat de student is ingeschreven bij die instelling voor een opleiding die geregistreerd is in het CROHO en vermeldt de hoogte van het betaalde collegegeld. De verklaring is uitgegeven ten behoeve van de inschrijving bij Wageningen University & Research.

3. Alleen bij thesis, research practice en/of AMC/ACT onderwijs-elementen:

Schriftelijke toestemming van de betrokkenexamencommissies
van je eigen instelling en van die van de WUR. Deze toestemming mail je naar ssc@wur.nl onder vermelding van je naam, geboortedatum en ‘bijvaktoestemming voor vakken’.

Voor de toestemming van je eigen examencommissie kan je het formulier gebruiken dat je vindt op deze pagina Formulieren Student Service Centre - WUR

Voor de toestemming van de examencommissie van de WUR volstaat een e-mail waarin de toestemming vermeld is.

Deadlines voor inschrijven als bijvakstudent

Let op: Inschrijven als bijvakstudent voor het studiejaar 2024-2025 is mogelijk vanaf 15 mei 2024.

Studiejaar 2024-2025:

In geval van een minor in periode 1, 2 en 3: Deadline voor inschrijving 28 juli 2024.

In geval van een minor in periode 4, 5 en 6: Deadline voor inschrijving 5 januari 2025.

In geval van losse vakken*

Periode 1 - 28 juli 2024

Periode 2 - 22 september 2024

Periode 3 - 17 november 2024

Periode 4 - 5 januari 2025

Periode 5 - 2 februari 2025

Periode 6 - 30 maart 2025

*voor vakken met een maximum is de deadline een week eerder!

LET OP: alle gevraagde documenten moeten voor de deadline aangeleverd worden. Als je een document aanlevert dat niet aan de voorwaarden voldoet, moet je vóór de deadline een juist exemplaar aangeleverd hebben.

Meld je nu aan

Let op: Inschrijven als bijvakstudent voor het studiejaar 2024-2025 is mogelijk vanaf 15 mei 2024.

Heb je alle documenten gereed? Meld je dan aan via deze link, maak een nieuw account aan en verstuur de aanmelding door op submit te klikken. Vergeet niet om een BBC in te leveren.

Mocht er iets niet goed zijn aan je documenten, dan krijg je hierover een e-mail. De status van je aanmelding kan je ook zien in het aanmeldportaal

Als je ingeschreven bent, krijg je binnen 72 uur een e-mail* met de inloggegevens voor een WUR-account, waarmee je toegang krijgt tot https://wur.osiris-student.nl/. Hier kan je je Bewijs van inschrijving downloaden en je via de course catalogue aanmelden voor de vakken. Je bent namelijk na inschrijving als bijvakstudent niet automatisch ingeschreven voor de vakken!

*Studenten die zich voor 1 juli 2024 aanmelden voor het studiejaar
2024-2025 krijgen pas na deze datum de bovenstaande e-mail. Studenten
die zich gedurende het studiejaar inschrijven krijgen bovenstaande
e-mail niet eerder dan twee maanden voor de startdatum van hun studie.

Na inschrijving moet je je aanmelden voor vakken

Na inschrijving als bijvakstudent ben je nog niet automatisch ingeschreven voor de vakken. Dit moet je zelf nog doen, nadat je bent ingeschreven als student, en voor de aanmelddeadline van het vak!

Nadat je bent ingeschreven krijg je binnen 72 uur* een e-mail met de inloggegevens voor een WUR-account. Hiermee heb je toegang tot https://wur.osiris-student.nl/. Via de course catalogue kan je je vervolgens aanmelden voor de vakken. Hier staat een instructie hoe je dat doet: How to enrol in a course? | Osiris - Student information, course enrollment, study progress | Student Support (screenstepslive.com)

*Studenten die zich voor 1 juli 2024 aanmelden voor het studiejaar 2024-2025 krijgen pas na deze datum de bovenstaande e-mail. Studenten die zich gedurende het studiejaar inschrijven krijgen bovenstaande e-mail niet eerder dan twee maanden voor de startdatum van hun studie.

Safety courses:

Voor een groot aantal vakken is het verplicht om voorafgaand een zogenoemde safety course te volgen. Dit is online en duurt ca. 1,5 uur. Je krijgt hier geen credits voor en er zijn ook geen kosten aan verbonden. Wel moet je hiervoor aanmelden. Check dus goed bij de vakken waarvoor je je hebt aangemeld of dit valt onder de verplichte voorkennis. Je kan het zien in de course catalogue onder mandatory knowledge. Dit zijn de enige vakken die je mag volgen zonder dat je hiervoor toestemming hebt van je examencommissie.

Deadlines:

Let op. Voor het aanmelden voor vakken geldt een aanmelddeadline:

2023-2024

Periode/Deadline*:

6 - 7 april 2024

2024-2025

Periode/Deadline*:

1 - 4 augustus 2024

2 - 29 september 2024

3 - 24 november 2024

4 - 12 januari 2025

5 - 9 februari 2025

6 - 6 april 2025

*voor vakken met een maximum is de deadline een week eerder!

Vakken met een maximum:

Voor een vak met een maximum aantal deelnemers geldt een vroegere aanmeldingsdatum. Bijvakkers kunnen meestal niet toegelaten worden tot een vak met een maximum.

Meer informatie:

Voor meer informatie zie Aanmelden voor vakken en tentamens in Osiris - WUR. Kom je er niet uit of heb je andere vragen stuur dan een mail aan Edith Rasch, studieadviseur WUR.