Meer weten over Studium Generale?

Naast de uitbreiding van mijn algemene kennis, heb ik ook zeker op het gebied van persoonlijke vaardigheden een ontwikkeling doorgemaakt. Mijn reflecties zijn naarmate de tijd vorderde dieper, grondiger en nauwkeuriger geworden door de opbouwende feedback die ik kreeg na ieder verslag.

Studium Generale in Nederland

Op alle universiteiten in Nederland werden kort na de Tweede Wereldoorlog afdelingen Studium Generale opgericht, in opdracht van de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.

Binnen het terrein van de academische vorming richt Studium Generale Wageningen zich met name op (het ontwikkelen van het vermogen tot) zinvolle reflectie.

Zie hier een overzicht van alle bureaus van Studium Generale in Nederland.

Taken

Studium Generale Wageningen rekent tot haar taken:

  • verschaffen van inzicht in de samenhang der wetenschappen
  • stimuleren van persoonlijke ontplooiing
  • bevorderen van kritische reflectie, wereldburgerschap en maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef
  • fungeren als platform voor onderwijsvernieuwing
  • bevorderen van culturele en esthetische vorming

Academische Vorming

In aansluiting op de wet staat daarbij academische vorming centraal. De VSNU, vereniging van universiteiten, omschrijft academische vorming als volgt:

“Studenten doen aan de universiteit niet alleen vakinhoudelijke kennis op. Ze krijgen ook inzicht in wetenschappelijke methoden, werken samen en leren reflecteren en redeneren. Naast het aanleren van academische vaardigheden vallen ook wetenschappelijke integriteit, ethische professionaliteit en (wereld)burgerschap onder de academische vorming van de studenten. Als onderdeel van de academische vaardigheden leren studenten bovendien logisch en kritisch te denken, waardoor zij de epistemische verantwoordelijkheid kunnen dragen, die wetenschapsbeoefening vraagt.”

Reflectie

Daarbij stelt Studium Generale Wageningen drie vormen van reflectie centraal:

  • reflectie op jezelf (het persoonlijke)
  • reflectie op de maatschappij (het maatschappelijke)
  • reflectie op wetenschap (het cognitieve)