Beveiligde machinevertalingen

Naast een menselijke of reguliere vertaling, waarbij een professionele vertaler een tekst vertaalt en een ervaren revisor de tekst nakijkt, biedt Wageningen in’to Languages ook vertalingen aan die met behulp van de beveiligde vertaalmachine DeepL Pro worden vertaald.

Als er te weinig tijd of budget is voor een menselijke vertaling of als de kwaliteit van een vertaling van ondergeschikt belang is, kun je kiezen voor een machinevertaling. Maar let op: als je zelf een tekst door een gratis vertaalmachine haalt zoals Google Translate, DeepL of het vertaalprogramma in het Officepakket, wordt de inhoud vrijelijk gedeeld op internet. Dat is in de meeste gevallen niet wenselijk of zelfs niet toegestaan, omdat de privacy hiermee wordt geschonden en gevoelige informatie uit de tekst in verkeerde handen kan vallen. Daarnaast is de ruwe output van een vertaalmachine niet altijd goed leesbaar of begrijpelijk.

Daarom biedt Wageningen in’to Languages ook vertalingen aan die met behulp van de beveiligde vertaalmachine DeepL Pro worden vertaald. Op die manier ben je ervan verzekerd dat je eigenaar van de tekst blijft, de inhoud van je document vertrouwelijk wordt behandeld en niet wordt gedeeld op internet. Bijkomend voordeel is dat de tekst eerst wordt voorvertaald aan de hand van onze zorgvuldig opgebouwde termenlijsten en vertaalgeheugens, waardoor vaste termen of zinnen goed en consistent worden vertaald.

Wij bieden verschillende mogelijkheden voor beveiligde machinevertaling Nederlands-Engels en Engels-Nederlands:

Beveiligde machinevertaling met nabewerking

Voor bepaalde teksten of doeleinden kun je kiezen voor een machinevertaling met nabewerking. In dat geval kijkt een professionele redacteur de ruwe output van de beveiligde vertaalmachine na en past deze aan op accuratesse, context, consistentie, culturele conventies en (inclusief) taalgebruik. Het resultaat is een goed leesbare tekst, die sneller en tegen lagere kosten tot stand komt dan een reguliere, menselijke vertaling. Niet alle tekstsoorten lenen zich voor machinevertaling met nabewerking. Onze medewerkers adviseren je graag of deze dienst geschikt is voor de tekst die je wilt laten vertalen.

Beveiligde machinevertaling zonder nabewerking

Met een beveiligde machinevertaling zonder nabewerking ontvang je tegen een geringe vergoeding de ruwe output van DeepL Pro. Een dergelijke vertaling kan volstaan als de tekst bedoeld is voor intern gebruik, niet breed gedeeld en zeker niet gepubliceerd wordt. Je kunt voor deze optie kiezen als er te weinig tijd of budget is voor een menselijke vertaling en kwaliteit van ondergeschikt belang is. Een machinevertaling zonder nabewerking kan inaccurate en inconsistente vertalingen bevatten, omdat de vertaalmachine niet naar de context kijkt. Ook heeft de machine moeite met culturele conventies en formeel taalgebruik, waardoor er vreemde of ongepaste vertalingen kunnen ontstaan. Ons team kijkt graag met je mee om te bepalen of een ‘ruwe machinevertaling’ voor jouw tekst volstaat.

Heb je interesse in een van deze diensten? We nemen graag de mogelijkheden met je door om samen tot het gewenste resultaat te komen. Bel of mail ons:

T: +31(0)317 482 080 E: vertaalservice@wur.nl

Vertalingen die gemaakt worden met vertaalmachines, vallen buiten de scope van ons ISO17100-certificaat.