Leergemeenschap Duurzaam Onderwijs 2024-25

Samen werken aan duurzaam onderwijs binnen je school. Dat is het uitgangspunt van deze leergemeenschap. Idealiter neem je deel aan deze leergemeenschap samen met een of twee collega’s van dezelfde onderwijsinstelling. Dat stelt jullie in staat om samen binnen je eigen school de verandering naar duurzaam onderwijs vorm te geven. Als deelnemer ga je onderzoeken welke expertise jij wilt versterken en welke rol jou past in het veranderproces.

Neem contact met ons op voor meer informatie plus de mogelijkheid om je aan te melden. Kom vrijblijvend naar de kennismakingsbijeenkomst.

Expertises die jij kunt versterken tijdens deze leergemeenschap:

 • Leiderschap en innovatie (van vernieuwing van structuren en organisaties)
 • Pedagogiek en didactiek (ontwikkelen en leren)
 • Vakoverstijgend werken/inhoud/leerlijnen (integratie en verbinding)

Opbrengst leergemeenschap

Als jij hebt deelgenomen aan de leergemeenschap verwachten wij dat jij:

 • Zicht hebt op je eigen kwaliteiten en rollen als docent en veranderaar binnen het onderwijs.
 • Zicht hebt op jouw persoonlijke uitdagingen en in staat bent je te blijven ontwikkelen.
 • Zicht hebt op je eigen paradigma’s en blinde vlekken in relatie tot duurzame ontwikkeling en hoe dat doorwerkt in jouw contact met leerlingen en collega’s.
 • Een eindproduct hebt opgeleverd in de vorm van een vakoverstijgende lessenserie, beleidsdocument, samenwerkingsproject of een artikel in een onderwijsblad.
 • Geïnspireerd bent geraakt om samen met je collega’s de duurzame verandering vorm te geven.

Werkwijze leergemeenschap

Als je deelneemt aan deze leergemeenschap is het belangrijk dat je met collega’s werkt aan de versterking van duurzaamheid binnen de school, liefst met een duidelijk mandaat ondersteund vanuit de schooldirectie. Vanuit de leervragen die dat oproept verwachten we dat je ook zelf achter benodigde expertise aan gaat en die inbrengt in de leergemeenschap. Naast deelnemer ben je daarmee ook mede vormgever van de inhoud van de bijeenkomsten. Iedere deelnemer draagt op de een of andere manier bij aan het programma van een van de bijeenkomsten.

Voor komend schooljaar staan de thema’s van een deel van de bijeenkomsten al vast, dat wil zeggen het gedeelte voor de pauze. Aan het tweede gedeelte van de sessies kun je mee helpen invulling geven.

Inhoud van de bijeenkomsten

Onderdelen van de bijeenkomsten (volgorde kan verschillen) kunnen zijn:

 • Inhoudelijke inspiratie (plenair en in te vullen aan de hand van de menukaart hieronder of eigen suggesties tijdens de eerste sessie)
 • Werken aan je eigen opdracht, bespreken van vragen met collega’s aan de hand van de inhoudelijke inspiratie (in subgroepen)
 • Koers checken en ervaringen delen en afspraken maken volgende bijeenkomst (plenair)
 • Aparte intervisiesessies (in twee of drie subgroepen).

Data

De data van de bijeenkomsten vallen deels samen met nascholingen uit de Teacher Academy. Je volgt dus automatisch een aantal nascholingen als je deelneemt aan deze leergemeenschap. Oftewel, het inhoudelijke deel van onze sessies wordt gevuld met het thema van de nascholing. Voorlopig zijn de data vastgelegd op de volgende maandagen van 16.00 tot 20.00 uur:

 • 14 oktober - Didactiek van de hoop
 • 18 november - Klimaatemoties bespreekbaar maken
 • 16 december - Werken in onderwijsteams
 • 3 februari - Nieuwe Economie
 • 10 maart - Circulaire economie
 • 14 april - n.t.b.
 • 19 mei - n.t.b.
 • 16 juni - Mens-natuurrelaties in de praktijk

Kosten

De kosten van deelname aan de leergemeenschap zijn €800. Geef je les op een school uit het Food Valley Scholennetwerk, dan kun je tegen inlevering van 16 vouchers deelnemen.

Meer informatie over de vouchers


Wij vragen de schoolleider om een overeenkomst te ondertekenen waarin staat op hoeveel uren vrij te roosteren tijd je recht hebt voor de bijeenkomsten en het huiswerk. Na aanmelding krijg je dit formulier toegestuurd.