Casus Multifunctioneel landschap

In Nederland is op een klein oppervlak ruimte nodig voor wonen, werken, mobiliteit, natuur en recreatie. Door toekomstige maatschappelijke veranderingen en het energievraagstuk zal de ruimtevraag alleen maar toenemen. Een meervoudig ruimtegebruik en het combineren van meerdere functies in een gebied worden hierbij gezien als belangrijke concepten. De landschapsarchitect en ruimtelijk planoloog houden zich dan ook bezig met het ontwerpen, plannen en ruimtelijk onderbrengen van verschillende functies in de leefomgeving.

Opdracht

Gemotiveerde havo en vwo leerlingen die meer uitdaging willen gaan in een multidisciplinair team aan de slag met een opdracht geformuleerd door een expert van Wageningen University & Research. De klas wordt verdeeld in teams die als adviesbureau functioneren, vandaar ook de projectnaam Junior Consultancy. Aan het eind van het traject moeten de leerlingen hun eindproduct presenteren aan de opdrachtgever.

De leerlingen gaan aan de slag met het herinrichten van een landelijk gebied in de omgeving van Wageningen: het Binnenveld. Dit gebied wordt gekarakteriseerd door een hoge ruimtelijke druk vanuit het omliggende bebouwde gebied. De leerlingen wordt gevraagd om middels een ontwerp tot een oplossing te komen voor de heersende problematiek. De uitdaging is om rekening te houden met de bodemtypes en te komen tot een functioneel, aantrekkelijk en duurzaam ontwerp voor het gebied waarmee de betrokken actoren het eens zijn.

Poster

  • Het ontwerp is inclusief bijbehorende referentiebeelden, eventueel doorsnedes.
  • Verbeelding van ruimtelijke functiecombinaties tussen landbouw, natuur, recreatie en water.

Rapport

  • Verwoording van (de onderdelen van) het ontwerp.
  • Beargumentering van de gemaakte ontwerpkeuzes, bijvoorbeeld waarom je er voor hebt gekozen een nieuw landgoed op juist die plek te realiseren.

Kosten

Voor een klas van maximaal 15 leerlingen bedragen de kosten €420. De kosten van een extra leerlingen zijn €17,50 per persoon.

Interesse?

Heb je vragen over deze Junior Consultancy Training of wil je met jouw klas meedoen? Laat het ons weten via het contactformulier op deze website. In overleg met de docent wordt een datum voor de startdag en slotdag ingepland.