Reizend DNA-lab: 'prenataal' onderzoek bij planten

Door kruising van planten met bepaalde gewenste eigenschappen kunnen nieuwe planten worden gekweekt die alle gewenste eigenschappen bezitten. Zo worden rassen met de beste kwaliteit, de hoogste opbrengst en de minste gevoeligheid voor ziekten gekweekt. Het DNA-lab is een kennismaking met DNA-technieken waarmee jouw leerlingen snel kunnen zien of een genetische eigenschap is overgeërfd.

Onderzoek de eigenschappen van een aardappelplant en de resistentie tegen nematoden.

Het practicum laat het verschil zien tussen de ‘oude’ klassieke en de ‘nieuwe’ moderne manier van plantenveredeling. Met het gebruik van klassieke veredelingstechnieken kan het jaren duren voordat een nieuwe soort geïntroduceerd kan worden. Dit proces kan tegenwoordig aanzienlijk versneld worden door gebruik te maken van moleculair genetisch onderzoek.

Tijdens het practicum wordt DNA geïsoleerd en klaargemaakt voor een PCR reactie. Het product wordt vervolgens geanalyseerd op een DNA gel (gelelectroforese). Tijdens de PCR reactie wordt ingegaan op het verband tussen genotype en fenotype. De leerlingen zullen een aantal genotypen en fenotypen analyseren en deze gegevens koppelen aan het resultaat dat te zien is op de DNA gel.

Vakken: Biologie, NLT en/of ANW
Niveau: 4 en 5 vwo
120 minuten voor practicum (door studenten van Wageningen University)
Uitvoerbaarheid: Op school
Lokaalvereisten: Practicumlokaal met een gootsteen en een scherm om de presentatie op te projecteren.
Bijzonderheden: Dit DNA-lab maakt deel uit van de Reizende DNA-labs die verzorgd worden door zes verschillende universiteiten.
De reizende DNA-labs slaan een brug tussen biologie en scheikunde op school en de nieuwste ontwikkelingen rond genomics, door leerlingen zelf aan de slag te laten gaan met geavanceerde technieken en actuele onderwerpen uit het hedendaagse wetenschappelijk onderzoek.
De DNA-labs zijn ontwikkeld door Nederlandse universiteiten en de Genomics Centres of Excellence, onder leiding van Wageningen University. Studenten van vijf universiteiten, te weten Leiden, Nijmegen, Amsterdam, Utrecht en Wageningen, begeleiden de practica bij jou op school.
Meer informatie over de DNA-labs vind je op de algemene website van de Reizende DNA-labs. Bij grote belangstelling is het mogelijk dat niet alle aanvragen gehonoreerd kunnen worden. Toekenning vindt dan plaats in volgorde van inschrijven.
Inschrijfformulier: Kijk voor actuele informatie over inschijven op deze webpagina.