Brandstof voor het leven

Deze lesmodule gaat over de fotosynthese en energie op aarde. We gaan onder andere in op alternatieve brandstoffen, hoe fotosynthese werkt, wat het broeikaseffect is en hoe we dit oplossen. Hoe kunnen planten en algen het broeikaseffect oplossen?

Concept

De leerlingen verwerven kennis over fotosynthese, assimilatie/dissimilatie, CO2 berekeningen, redox-reacties, warmte berekeningen, hoe zij een bioreactor kunnen bouwen en zij leren een gesloten kas ontwerpen.

Experimenten

In deze nlt-module worden drie experimenten gedaan. Het eerste experiment gaat over de eigenschappen van verschillende bladgroenpigmenten. In het tweede experiment gaan de leerlingen de invloed van verschillende variabelen op de groei van algen in een zelfgebouwde bioreactor meten. Het derde experiment gaat over energiebesparing. Hierin wordt onderzocht wat de invloed is van verschillende variabelen op de groei van eendenkroos in een gesloten/open kas.

Aanvragen lesmateriaal

Deze lesmodule is in samenwerking met Vereniging NLT tot stand gekomen en kan aangevraagd worden via hun database. Om toegang tot de database te krijgen, moet de school lid zijn van Vereniging NLT.

De alg Chlorella sorokiniana kunnen gratis aangevraagd worden. Reken op een levertijd van zo'n 4 weken. De algen worden in een buisje geleverd en moeten donker en koel bewaard worden.

Verwante opleidingen