Duurzame Ontwikkeling Schakelmodule

In deze module krijgen leerlingen en docenten een denkkader aangereikt waar andere modules rondom duurzaamheid aan kunnen worden gerelateerd. Daardoor heeft de module een interdisciplinair karakter. Niet alleen de bètavakken komen erin terug, maar ook de gammavakken. De module doet bovendien een appèl op de creativiteit en schrijfvaardigheid van leerlingen en laat daarmee zien dat duurzame ontwikkeling complex is en alle aspecten van het leven raakt.

Concept

De module bestaat uit twee delen, een theoretisch deel en een praktijkonderzoek. In ieder hoofdstuk van het theoretische deel staat een kant van die aard van duurzaamheidsvraagstukken centraal. Denk aan complexiteit, menselijk handelen, circulariteit, systemisch denken, waarde en true price, toekomstdenken en ethiek.

In het praktijkdeel van de module gaan de leerlingen zelfstandig aan de slag met een casus. Ze doen een onderzoek en maken een ontwerp. Als het goed is kunnen ze in die praktijkopdracht de kennis uit het meer theoretische gedeelte direct gebruiken. Beide delen van de module worden parallel aan elkaar gegeven waardoor ze elkaar versterken. Deze module heeft daardoor een interdisciplinair karakter. Niet alleen de b├Ętavakken komen erin terug, maar ook de gammavakken.

Aanvragen lesmateriaal

Deze lesmodule is in samenwerking met Vereniging NLT tot stand gekomen en kan aangevraagd worden via hun database. Om toegang tot de database te krijgen, moet de school lid zijn van Vereniging NLT.

Verwante opleidingen