Food or Fuel?

Is bio-ethanol dé oplossing voor ons energieprobleem? Hoe gaat de productie in zijn werk en wat zijn de technische en maatschappelijke problemen die ontstaan? De module 'Food or Fuel?' reikt de achtergrondkennis aan die nodig is om over deze vragen na te denken.

De module beschrijft de productie van bio-ethanol uit agrarisch en ander cellulose afval. Naast kennis van de relevante bèta-vakgebieden komen ook maatschappelijke problemen zoals de concurrentie met de voedselvoorziening aan bod. Deze module is ontwikkeld in samenwerking met B-Basic.

Concept

De leerlingen doen kennis op over procestechnologie, microbiologie en enzymkinetiek.

Experimenten

De leerlingen maken bio-ethanol uit cellulose afval. De cellulose is evenals de lesmodule en docentenhandleiding via de button 'Lesmateriaal aanvragen' aan te vragen.

Aanvragen lesmateriaal

Deze lesmodule is in samenwerking met Vereniging NLT tot stand gekomen en kan aangevraagd worden via hun database. Om toegang tot de database te krijgen, moet de school lid zijn van Vereniging NLT.

Verwante opleidingen