Schat je risico!

In deze module leren de leerlingen meer over de toxiciteit van stoffen en hoe je kunt inschatten of een stof die in het nieuws giftig wordt genoemd, ook echt een risico voor je gezondheid is. In het dagelijks leven kom je in aanraking met veel verschillende stoffen. In je lichaam vinden chemische en biologische processen plaats die er voor zorgen dat jouw lichaam deze stoffen kan gebruiken of uitscheiden. Soms kan een stof een negatief effect hebben op je lichaam, dit wordt ook wel een toxicologisch effect genoemd.

Heb je wel eens een aspirientje ingenomen waarna je hoofdpijn verdween? Dat was een gewenst effect. Maar weet je dat een aspirientje in principe een giftige (toxische) stof is? En dat als jij een heel doosje aan aspirientjes zou innemen dit een heel slecht effect op je gezondheid zou hebben?

Concept

Verschillende stoffen uit het dagelijks leven bevatten gezondheidsrisico's. Aan de hand van deze voorbeelden leert de leerling over toxicologische risicoschatting. Dit gebeurt op basis van de blootstelling en de mogelijke effecten. Uiteindelijk wordt er een beleid ontwikkeld om schadelijke blootstelling te beperken.

Experimenten

Naast het aantonen van verschillende toxische stoffen zullen de leerlingen een proef uitvoeren op een levend organisme (plantenzaadjes of gist) om zelf de toxiciteit van een stof te bepalen.

Aanvragen lesmateriaal

Deze lesmodule is in samenwerking met Vereniging NLT tot stand gekomen en kan aangevraagd worden via hun database. Om toegang tot de database te krijgen, moet de school lid zijn van Vereniging NLT.

Verwante opleidingen