Moleculair koken voor jonge koks

Koken is voor veel kinderen het bereiden van voedsel, terwijl in de scheikunde koken niets meer is dan water op 100°C brengen. De definitie van moleculair koken is het verklaren van bepaalde kookprocessen en deze inzetten om voedselproducten te ontwikkelen en ze nieuwe eigenschappen te geven.

In dit lespakket gaan we aan de slag met vijf van deze processen om de kinderen inzicht te geven in het onderzoeken van kookprocessen. De kookprocessen die we behandelen zijn: bewerken met enzymen, verschillende manieren van verhitten, het verdikken van vloeistoffen, stabiliseren met emulsies en geleren. In elke les wordt een eigenschap van een product veranderd. Tevens wordt er in elke les nagedacht over andere producten die hun voordeel kunnen halen uit een bepaald proces.

  • Doel: De kinderen leren verschillende kookprocessen kennen en leren om op een wetenschappelijke manier na te denken over het bereiden van eten. Ze kunnen de kookprocessen toepassen in de bereiding van een menu. 
  • Let op: voor dit lespakket moeten redelijk veel materialen geregeld worden zoals kookplaatjes, sapcentrifuge, frituurpan, verschillende ingrediĆ«nten.
  • Sluit aan bij kerndoelen: 34, 35, 42 en 44
  • Geschikt voor: groep 6, 7 en 8
  • Tijdsduur: 5 lessen van 2 uur + een eindpresentatie in het kader van Junior Masterchef

Dit lespakket is ontwikkeld door:

  • David Kielman en Jeanine Heideman, pabo-studenten Christelijke Hogeschool Ede
  • Eral Osmanoglou, wetenschapper Levensmiddelentechnologe Wageningen University & Research
  • Clariet Erbrink, directeur Margrietschool, Wageningen
  • Ineke van Gastel, leerkracht Piekschool, Wageningen
  • Marjolein Kraal, leerkracht en coƶrdinator Da Vinci klassen op Openbare Daltonschool de Gondelier, Amersfoort