Dossier

Data science

Data science wordt in toenemende mate belangrijk in onze maatschappij. Mensen, machines en apparaten zijn in staat aan de lopende band data te creëren en dit met elkaar uit te wisselen via het internet. Dit levert een enorme hoeveelheid data op. Door gegevens uit verschillende bronnen op een slimme manier met elkaar te combineren, kunnen we waardevolle nieuwe inzichten krijgen of trends ontdekken. Dit biedt nieuwe mogelijkheden voor innovaties in de agri-food en life sciences. Data science is daarom een van de strategische thema’s waar Wageningen University & Research de komende jaren op in zet om de mogelijkheden te benutten.

Data science biedt enorme kansen

De waarde van Data science ligt niet zozeer in de informatie zelf, maar in het inzicht dat organisaties hiermee krijgen. Het koppelen van sociaaleconomische en fysieke gegevens kan bijvoorbeeld geheel nieuwe inzichten en marktkansen opleveren.

Marktgeoriënteerde organisaties gebruiken Data science om hun concurrentievoordeel te vergroten. Overheidsinstanties gebruiken Data science om hun beleidsdoelen te bepalen en te behalen en onderzoekers kunnen door het slim koppelen van data nieuwe innovaties realiseren.

Er zijn echter ook een aantal aspecten van Data science waar goed over nagedacht moet worden, zoals risico's die verband houden met regelgeving, eigendom en privacy. Om meerwaarde uit Data science te halen, moeten organisaties beschikken over een holistisch en strategisch plan waarmee ze kansen kunnen signaleren en obstakels en beheerrisico's uit de weg kunnen ruimen.

Innovatiegebieden

Binnen Wageningen University & Research wordt Data science gezien als een belangrijk onderzoeksgebied dat bijdraagt aan innovaties op het gebied van:

Diergezondheid

Het onderzoek naar diergezondheid levert ons heel veel data op. We kunnen bijvoorbeeld snel de complete genetische code van virussen en bacteriën bepalen. Het wordt pas echt interessant als deze nieuwe data worden gecombineerd met bestaande data. De bio informatica helpt ons om deze enorme hoeveelheden data te combineren, te analyseren en te interpreteren. Zo kunnen antwoorden verkregen worden op biologische vragen. Dat stelt ons in staat om conclusies te trekken over herkomst en risico’s van ziekten. Dit zorgt voor nieuwe kennis en toepassingen op het gebied van diergezondheid, voedselveiligheid en epidemiologie. Daarmee zijn wij bijvoorbeeld in staat om snel eigenschappen en de herkomst van vogelgriepuitbraak vast te stellen, het gedrag van vissers op de Noordzee beter te begrijpen en kreupeule koeien snel te detecteren. Lees hieronder meer over ons innovatieve onderzoek.

Voedselproductie, -zekerheid, -veiligheid en -integriteit

Het gebruik van Data science zorgt voor de ontwikkeling van een Smart Farming-benadering van planten en dieren (Precision Agriculture). Individuele, kleine én grote productie-eenheden kunnen qua tijd en ruimte worden beheerd en bewaakt conform de eisen van een optimale productie en bioveiligheid, zonder daarbij een gevaar te vormen voor gezondheid, welzijn en milieu. Een verbeterde gegevenscommunicatie en -integratie tussen partijen binnen en tussen verschillende voedselleveringsketens, op zowel lokale als mondiale schaal, kan bijdragen aan een verbeterde efficiency, duurzaamheid, veiligheid en een hogere wereldwijde voedsel- en voedingszekerheid.

Publieke voedselgerelateerde gezondheidskwesties

Data science kan consumenten helpen bij het maken van gezonde en duurzame voedselkeuzes. Big Data kan de kloof tussen de intentie en het gedrag van consumenten dichten en kant-en-klare strategieën voor gezondheidsinterventie (e-Health) leveren. En door gegevens over persoonlijke voorkeuren in de analyse op te nemen, kan er ook persoonlijke feedback worden gegeven bij de voedingsbehoeften, geschiedenis van voedselinname, fysiologische informatie en het activiteitenniveau en eetgedrag. Relevante markten zijn o.a.: individuele consumenten; zorginstellingen/ziekenhuizen; winkels; producenten, kwekers, etc.

Biobased & Circular-economie

Data science is cruciaal om biomassa te begrijpen en te beheersen. Er zijn open datasystemen nodig voor de ondersteuning van de complexe logica in een toekomstige Biobased & Circular-economie, waarin fysieke productstromen per definitie divers en gefragmenteerd zijn.

Beheer van groene steden en de aarde

Wereldwijde veranderingen van politieke, financiële of klimatologische aard zorgen voor kwetsbare voedselproductieketens en hebben naar verwachting een grote invloed op wereldwijde en lokale economieën. Onze aarde en grootstedelijke clusters kampen met problemen op het gebied van voedselvoorziening en afvalverwijdering. Hoe kunnen we bijvoorbeeld voldoende voedsel produceren en daarbij het lokale en mondiale systeem duurzaam en milieuvriendelijk houden?

De ontwikkeling van geïntegreerde systemen

Een ander haalbaar perspectief is het gebruik van geïntegreerde systemen in onze voedselproductie en levende systemen. Bijvoorbeeld in intelligente kassen, keukens en koelkasten.

Advies beleidsmakers, grote en kleine bedrijven

Al deze partijen zijn bekend met de ontwikkelingen binnen het Data science-landschap, maar weten nog niet hoe ze hiermee moeten omgaan.

Wageningen University & Research helpt hen strategieën voor implementatie en validatie te ontwikkelen. We spelen ook een belangrijke rol bij het promoten van Big Data-technologieën, waarbij we ook ondersteuning verlenen aan de (inter)nationale Agri&Food-economie en beleidsmakers bij het opstellen en realiseren van hun (inter)nationale agenda’s.