Dossier

Wateroverlast

Het aantal extreme buien, en de hevigheid ervan, neemt toe in Nederland en West-Europa. Wat is hiervan de reden en wat is er tegen te doen? In dit dossier vindt u nieuws, achtergronden en resultaten van onderzoek naar wateroverlast en overstromingen.

Door klimaatverandering stijgt niet alleen de temperatuur wereldwijd, ook neerslagpatronen veranderen. In Nederland merken we dat er vaker overstromingen plaatsvinden door hevige regenbuien. In stedelijk gebied staan straten vaker blank en dit zorgt voor de nodige overlast.

Veranderende neerslagpatronen

Wageningen University & Research bestudeert de oorzaken van zware neerslag en zoekt naar oplossingen om met dit fenomeen om te gaan. Meer groen in de stad bijvoorbeeld: dit zorgt ervoor dat water sneller afgevoerd kan worden naar de bodem. Opslag van water is eveneens belangrijk, want niet alleen het aantal hevige buien neemt toe, ook periodes van droogte worden langer.

Nieuws over wateroverlast

Projecten over wateroverlast

Video's

Publicaties


Gerelateerde dossiers