Project

Amino acid responses

Het project verbeterde statistische analysis van in vivo DIAAS gaat werken aan data analysis van eiwitverteringsonderzoek, uitgevoerd op basis van humane vrijwilligers. De rekenmodellen en strategieën gaan ingezet worden bij humaan onderzoek gericht op onderzoek naar de nutritionele kwaliteit en verteerbaarheid van nieuwe eiwitbronnen.

Nieuwe plantaardige eiwitten worden in het algemeen onderzocht op eiwitkwaliteit op basis van dierproeven die PDCAAS of DIAAS-waarden opleveren. Sommige industrie├źn richten zich echter op de veganistische markt en willen deze onderzoeken niet bij dieren maar direct bij mensen uitvoeren. Bij WUR voeren we onderzoek uit naar de verteerbaarheid van eiwitten bij mensen, waarbij proefpersonen 20 g eiwit krijgen (vaak gebaseerd op N-kwantificering) en de dynamiek van het verschijnen en verdwijnen van aminozuren in het bloed wordt onderzocht. Dit resulteert echter (nog) niet in eenzelfde soort data en ranking van eiwitbronnen zoals die nu voor PDCAAS of DIAAS door de praktijk in gebruik zijn genomen.

Het doel van het huidige onderzoek is om te bestuderen hoe we gegevens uit eerdere onderzoeken kunnen gebruiken om tot een meer DIAAS-achtige benadering te komen op basis van dynamiek van opname van individuele aminozuren, eerste limiterende aminozuren en rekening houdend met steady state en turnoversnelheden van aminozuren in het bloed. Daarvoor gaat het project werken aan de volgende punten:

  1. een betere integratiestrategie van de postprandiale curves waarbij niveaus nog niet terug zijn gekomen tot basislijn. Voor dit doel zullen een parametrische benaderingen gebruiken worden om elke tijdcurve te modelleren met b.v. een onvolledige gammafunctie;
  2. een betere strategie om de aminozuren te berekenen boven het baseline steady state niveau, b.v. door rekening te houden met persoonlijke bloedvolumes;
  3. verfijning van de statistische analyse van het verschil tussen bronnen, maar ook hoe je persoonlijke variatie in de spijsvertering kunt beschrijven, zoals gezien voor plantaardige eiwitten in een van de proeven;
  4. analyse van in de literatuur gepresenteerde gegevens om te komen tot een rangschikkingsbenadering van verschillende eiwitbronnen geanalyseerd door vergelijkbare in vivo modellen.

Het onderzoek zal leiden tot een betere positionering van het humaan onderzoek ten opzichte van het proefdieronderzoek en versnelde acceptatie van het humaan onderzoeksdesign voor onderzoek naar eiwitkwaliteit.

Publicaties