Project

Camera monitoring van schieraal

Schieraal monitoring is belangrijk om in te schatten of de beheersmaatregelen rondom aal effect hebben op het percentage migrerende schieraal richting de Sargassozee. Schieraal monitoring wordt traditioneel met fuiken gedaan in samenwerking met beroepsvissers. Echter, veel beroepsvissers zullen aankomende jaren hun werkzaamheden als visser staken door met pensioen te gaan of andere werk op te vatten. Dat maakt een trendmonitoring kwetsbaar. Om te anticiperen op eventuele verdere beheersmaatregelen en de afgenomen beschikbaarheid van vissers, moeten er meer robuuste, toekomstbestendige monitoringsmethodes onderzocht worden.

Onderwater camera monitoring dat gebruik maakt van geautomatiseerde beeldherkenning en kunstmatige intelligentie lijkt een goed alternatief. Alhoewel, tot nog toe is er nog geen geautomatiseerde beeldherkenningssoftware getraind om te testen of het verschil tussen rode aal en schieraal gedetecteerd kan worden. In dit KB WOT Visserij project zullen we gaan testen of we geautomatiseerde beeldherkenningssoftware dusdanig kunnen trainen dat deze het verschil tussen rode aal en schieraal kan herkennen onder gecontroleerde laboratorium omstandigheden.

Publicaties