Ecologische monitoring en data

Ecologische monitoring en data

Wageningen Marine Research verzamelt al sinds de jaren zeventig data over de Waddenzee, Delta, Noordzee, zoete rijkswateren (IJsselmeer en Markermeer, grote rivieren), Antarctica en sinds kort ook over het Caraïbisch gebied. Deze langetermijnreeksen over o.a. vissoorten, garnalen, bodemdieren, kwelders, mosselbanken, vogels, zeezoogdieren en koraalriffen zijn uniek bezit voor Wageningen Marine Research.

Dataportals: open onderzoeksdata

Meer over monitoring

Wij ondersteunen u in het vinden van antwoorden

Methoden

De gegevens worden vaak verzameld binnen monitoringsprojecten. Dat betekent dat de methodiek voor de betreffende soort(groep) over de tijd gelijk blijft, waardoor gegevens uit verschillende jaren met elkaar vergeleken kunnen worden.

Wettelijke onderzoekstaken

In opdracht van het ministerie van LNV voert Wageningen Marine Research verschillende Wettelijke Onderzoekstaken (WOT's) uit.

Toepassing

Onze monitoringsgegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor de schatting van vis- en schelpdierbestanden, het bepalen van de ontwikkeling van de zeehondenpopulatie en om inzicht te krijgen in de biodiversiteit en in de dynamiek van soorten en ecosystemen.

Bijzondere waarnemingen

Heeft u een bijzondere waarneming gedaan, of een dood dier langs de kust gevonden?

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Bekijk ook