Project

Insectenvoer voor een betere gezondheid van pluimvee- en varkens

De wereldbevolking zal naar verwachting met meer dan een derde groeien en in 2050 meer dan 9 miljard mensen bereiken. Dit zal als belangrijkste gevolg hebben dat de wereld 70% meer voedsel zal moeten produceren. De veeteelt (met name die van pluimvee en varkens) zal snel moeten groeien om de inname per hoofd van de bevolking te behouden. Daarom is het een grote zorg om de wereldwijde capaciteit te garanderen om voldoende diervoeder (met name eiwitingrediënten) te leveren, waarbij wordt getracht zoveel mogelijk concurrentie met de menselijke voedselvraag te vermijden. Hiervoor zijn insecten voorgesteld als een hoogwaardige, efficiënte en duurzame alternatieve eiwitbron voor pluimvee en varkens.

De belangrijkste milieuvoordelen van insectenteelt zijn: (1) verminderd gebruik van land en water; (2) lage uitstoot van broeikasgassen; (3) hoge voederconversierendementen; (4) transformatie van goedkope biologische bijproducten in hoogwaardige voederingrediënten. De resultaten zijn veelbelovend, maar aangezien de belangstelling van de industrie snel groeit, is meer informatie nodig om het potentieel van deze innovatieve grondstoffen volledig te beoordelen.

Onderzoek naar het gebruik van insectenproducten in diervoeding is momenteel het meest gericht op voedingssubstitutie van traditionele eiwitbronnen zoals sojameel en vismeel, maar onderzoek naar gezondheidsbevorderende effecten van insectenproducten in diervoeding is eerder beperkt.

Insecten als bron van grondstoffen

De huidige voedselproductie zal in 2050 bijna verdubbelen, aangezien de wereld 9 miljoen mensen zal huisvesten. Land is schaars en uitbreiding van het landbouwgebied is zelden een haalbare of duurzame optie. Oceanen zijn overbevist en klimaatverandering en aanverwante watertekorten veroorzaken ernstige gevolgen voor de hulpbronnen van de planeet, de sociaal-economische ontwikkeling en de duurzaamheid van het milieu. Onlangs hebben insecten meer aandacht gekregen als een belangrijke bron van duurzame grondstoffen voor diervoeder, vooral bij vis, gevogelte en varkens.

Het gebruik van insecten voor het voederen van landbouwhuisdieren is een veelbelovend alternatief vanwege de voedingswaarde van insecten en de mogelijke voordelen voor het milieu, gezien de duurzaamheid van dit type landbouw. Verschillende organische soorten kunnen efficiënt worden gekweekt op organische zijstromen en worden gevoerd aan verschillende diersoorten. Over het algemeen lijken de meeste eetbare insectensoorten goede bronnen van aminozuren, vetzuren, de meeste mineralen en de meeste B-vitamines.

Aanvullende gezondheidsvoordelen

Naast de voedingswaarde kunnen insecten volgens de beschikbare literatuur en voorlopige resultaten van in vitro onderzoek en in vivo vleeskuikenonderzoek (in PPS AF-16178) ook aanvullende gezondheidsvoordelen hebben vergeleken met conventionele voederbronnen. Insectenverbindingen zoals chitine, laurinezuur en antimicrobiële peptiden kunnen positieve effecten hebben op dieren die voer op insectenbasis krijgen. Het doel van het huidige project is om de functionele eigenschappen van verschillende insectisolaten en fracties nader te specificeren en de ontwikkeling van innovatieve voerconcepten met insectenproducten op basis van deze functionele eigenschappen.

Nieuwe mogelijkheden

De kennis die uit dit project is opgedaan, zal leiden tot nieuwe mogelijkheden om niet-duurzame voederingrediënten te vervangen door duurzame insectenchitine, eiwitten en oliën en omvat onder meer gezondheidsbevorderende insectenproducten in pluimvee (vleeskuikens) en varkensvoer (biggen). Als gevolg hiervan kan het gebruik van antibiotica in de pluimvee- en varkensketen afnemen door het gebruik van bepaalde insectisolaten en op deze manier bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van dieren en aan circulariteit en klimaatneutrale landbouw en gewaardeerd gezond en veilig voedsel.

Publicaties