Project

Internet of Food & Farm

Het Internet of Things (IoT) is een krachtige aanjager die onze maatschappij en economie in snel tempo verandert. Ook de voedsel- en landbouwsector verandert in een smart web van verbonden objecten die contextgevoelig zijn en op afstand kunnen worden geïdentificeerd, gemeten en aangestuurd. De technologie is er al. Naast dat IoT zal zorgen voor een drastische verbetering van productiviteit en duurzaamheid, zorgt het ook voor uitdagingen.

Uitdagingen

De producten die de agrifoodsector produceert, zijn vaak levende, natuurlijke objecten. De gebruikte apparatuur moet dus bestand zijn tegen zware omstandigheden. Tegelijkertijd is het internetbereik op het platteland niet altijd even goed.

De reden dat het IoT tot nu toe nog niet op grote schaal wordt ingezet in de sector, is met name een gebrek aan interoperabiliteit, zorgen van gebruikers over eigendom, privacy en veiligheid van gegevens en de afwezigheid van businessmodellen met een eerlijke verdeling van kosten, baten en risico’s.

Voldoende, veilig en gezond voedsel

Het project IoF2020 richt zich op het demonstreren dat IoT kan bijdragen aan voldoende, veilig en gezond voedsel. Ook kan het de concurrentiepositie van landbouw- en voedselketens in Europa versterken.

IoF2020 ontwikkelt een symbiotisch ecosysteem van landbouwers, de voedselsector, technologieleveranciers en onderzoeksinstituten. Het consortium van 73 partners onder leiding van Wageningen University & Research gebruikt het ecosysteem en de architectuur die al zijn ontwikkeld bij eerdere projecten, met name in het Future Internet programma van de EU.

Resultaten

  1. Het project bestaat uit negentien cases die zijn gegroepeerd in vijf ‘trials’ met eindgebruikers uit de landbouw-, zuivel-, fruit-, groente- en vleessector. Samen met IoT-integrators demonstreren zij de businesscase van innovatieve IoT-oplossingen voor een groot aantal toepassingsgebieden.
  2. Een efficiënte aanpak met verschillende spelers die gericht is op gebruikersacceptatie, stakeholderbetrokkenheid en duurzame businessmodellen, brengt de technologie en markt in gereedheid en bevordert de gebruikersadoptie.
  3. Een duidelijke, door toonaangevende gebruikersorganisaties gesteunde verspreidingsstrategie voor producten en lessen die uit het project worden getrokken, zorgt voor een goede zichtbaarheid in de markt en een betere leercurve.

Meer informatie

Voor meer informatie kun u kijken op de projectwebsite www.iof2020.eu.

Publicaties

IoF2020 ontvangt financiering uit het 'Horizon 2020 research and innovation programme' van de Europese Unie onder grant agreement nummer 731884.