Biobased Chemistry & Technology

Vergroten van het potentieel van global resources realiseert BCT door de overgang van een fossil-based naar een bio-based economy te promoten middels de ontwikkeling van efficiënte en duurzame (katalytische) conversie processen, producten en kringlopen.

Het onderwijs en onderzoek op Wageningen University is voornamelijk Engelstalig. Daarom is veel informatie over de leerstoelgroepen in het Engels beschikbaar. Sommige nieuwsberichten en agendapunten zijn ook in het Nederlands beschikbaar en staan op deze pagina. Uitgebreidere informatie vindt u op de Engelstalige pagina van Biobased Chemistry & Technology.

Click here for the English website