Cluster

Biomoleculaire Wetenschappen

Het leven, in al zijn complexiteit, is even wonderlijk als fascinerend. Hoewel levende organismen vele meters groot kunnen zijn, ontstaat leven op een miljarden malen kleinere schaal van nanometers. Daar coördineren de moleculen van het leven ingewikkelde en vitale functies. Het bestuderen van leven op verscheidene niveaus vereist een diepgaande, interdisciplinaire benadering op het snijvlak van biologie, natuurkunde en scheikunde. Bij de cluster Biomoleculaire Wetenschappen richten we ons op het fundamenteel begrijpen van levensprocessen en delen we kennis voor een betere en duurzamere toekomst.